<addthis />

Alexandru Burlacu

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Alexandru Burlacu, născut la 8 iunie 1954 în comuna Chitai, Chilia. A absolvit, în 1973, Școala Normală din Cahul, iar în 1977 — Facultatea de Litere a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău. Profesor universitar(2002), doctor habilitat în filologie (2000), șef al Catedrei de literatură română și comparată a U.P.S. „Ion Creangă” din 1995 până în prezent. Director fondator și redactor-șef al revistei Metaliteratură (2000-2009). Redactor-șef al Revistei de lingvistică și știință literară din 2009.

Este autorul volumelor: Critica în labirint. Studii și eseuri, Ch., 1997; Mișcarea literară din Basarabia anilor ’30: atitudini și polemici, Ch., 1999; Proza basarabeană: fascinația modelelor, Ch., 1999; Poezia basarabeană și antinomiile ei, Ch., 2001; Literatura română din Basarabia. Anii ’20-’30, Ch., 2002; Tentația sincronizării, Timișoara, 2002, Texistențe.Vol. 1, Drama zborului frânt, Ch., 2007, Texistențe. Vol. 2, Scara lui Osiris, Ch., 2008, Vladimir Beșleagă. Po(i)etica romanului, Ch., 2009; Texistențe. Vol. 3, Umbra luiUlysse, Ch., 2012.

Mihai Cimpoi: „Alexandru Burlacu rămâne un fenomenolog atent la natura obiectului și la nuanțe, mergând vectorial pe direcții, tendințe, dar și pe liniile individuale, pe personalități. Intoleranța lovinesciană a raportării la grila sincronizării își dă mâna cu toleranța lui Perpessicius când e vorba de autori și opere analizate aparte, monadic” (Un fenomenolog al Basarabiei culturale, prefață la volumul Tentația sincronizării, Timișoara 2002, p. 8).

Dan Mănucă: „Universitarul basarabean este, fără îndoială, unul dintre cei mai avizați istorici literari din întreg spațiul românesc. Posedă simț critic, palpează textul, are cunoștințe solide în ce privește literatura noastră, are apetitul sistematizărilor nedidacticiste, de tip călinescian. Nu se sfiiește chiar să urmeze modele-clișeu daco-românești în clasificarea literaților de peste Prut: „mesianici”, „apolinici”, „dionisiaci” (Obsesia regionalistă // Convorbiri literare, 2003, nr. 1. p. 49)”

Premii ale Uniunii Scriitorilor din Moldova (1997, 1999, 2007). Premiul Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Chișinău), 2008.

Antologii: Scriitori de la “Viața Basarabiei”, Ch., 1990 (în colaborare cu Alina Ciobanu); Vladimir Beșleaga. Dialoguri literare, Ch., 2006.

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1994) și din România (2006).

Referințe bibliografice

1. Apetroaie, Ion. Literatura basarabeană, în „Cronica”, 1991, n. 18, 3 mai, p.4

2. Balmuș, Pavel. ...Răspuns la chemarea vremii, în „Moldova”, 1991, nr. 5, p.25

3. Ciocanu, Ion. Valori basarabene, în „Făclia”, 1991, 1 martie, p.4

4. Drăgan, Mihai. Scriitori de la „Viața Basarabiei”, în „Opinia”, 1991, 19 iulie, p.2

5. Lungu, Eugen. O intelectualitate decimată, în „Sfatul Țării”, 1991, 30 mai, p.9

6. Rachieru, Adrian Dinu. Interogații basarabene, în „Poesis”, 1991, nr. 10

7. Ciocanu, Ion. Valori basarabene, în cartea sa: „Reflecții și atitudini”, Ch., Hyperion, 1992, pag. 227-230

8. Rachieru, Adrian Dinu. Interogații basarabene, în  „ Literatura și Arta”, 1992, 13 februarie, p.4

9. Lăzărescu, Gheorghe. Scriitori de la „Viața Basarabiei”, „Basarabia”, 1993, nr.2, p. 189-190

10. Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Ch.: Ed. „Arc, 1996, p. 265

11. Vasilache, Vasile. Stimate dle Alexandru Burlacu, în „Contrafort”, 1997, nr.10-11, p.2

12. Ciocan, Iulian. Ieșirea din labirint, în „Contrafort”, 1997, nr.12, p.6

13. Iordache, Emil. Transformarea literaturii în maculatură, în „Convorbiri literare”, 1998, iulie, p.26

14. Plămădeală, Ion. Procesul criticii, „Basarabia”, 1998, nr. 1-2, p.77-80

15. Cirimpei, Victor. Un început de triptic al vieții literare basarabene, în „ Literatura și Arta”, 1999, 8 iulie, p.4

16. Ciobanu, Alina. Reconsiderări necesare, în „Literatura și Arta”, 1999, nr. 38, 23 septembrie, p.2

17. Ciobanu, Alina. Fascinația modelelor sau dialogul textelor, în „Basarabia”, 2000, nr. 1-3, p.143-147

18. Doreanu, Mircea. Alexandru Burlacu. „Critica în labirint”, Astra, Brașov, 2000, nr.4, p. 91

19. Bilețchi, Nicolae. Un studiu consacrat redescoperirii valorilor, în „Literatura și Arta”, 2000, 7 septembrie, p. 5

20. Ciocanu, Ion. Conotații contemporane ale regionalismului literar și cultural, în „Revista de lingvistică și  știință literară”, 1999, nr. 4 – 6, 2000, nr.1-6, 2001, nr.1-6, p.213-217

21. Codreanu, Theodor. Obsesia sincronismului, în „Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p. 168-170

22. Cimpoi, Mihai.Tentația restituției in integrum, în „Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p.157

23. Rachieru, Adrian Dinu. Dacă acceptăm..., în  „Viața Basarabiei”, 2002, nr. 2, 158

24. Bantoș, Ana. Literatura basarabeană interbelică și timpul ei interior,  în „Viața Basarabiei”, 2002, nr. 2, p. 159 – 160

25. Bilețchi, Nicolae. Un studiu de sinteză, în „Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p. 161 – 162

26. Dolgan, Mihail. Alexandru Burlacu. Tentația sincronizării. Eseu despre literatura română din Basarabia. Anii 20-30. Timișoara, 2002,  în „Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p.171-172

27. Boboc, Cristina. O carte de două ori lansată, în „Literatura și Arta”, 2002, 9 mai, p.4

28. Ciobanu-Tofan, Alina.Tentația sincronizării sau depășirea diferențelor structurale, în „ Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p.163-164

29. Ciocanu, Ion. Dubla activitate a cercetării trecutului literar,  în „Viața Basarabiei”, 2002, nr.2, p. 165-167

30. Cimpoi, Mihai. Un fenomenolog al Basarabiei culturale, prefață la „Tentația sincronizării”, Timișoara, ed., „Augusta”, 2002, p. 7-9

31. Răileanu, Vitalie. Alexandru Burlacu. Tentația sincronizării, Timișoara, Editura „Augusta”, 2002, 246 p., în „Revista de lingvistică și știință literară”, 2003, nr. 5-6

32. Mănucă, Dan. Obsesii regionaliste, în „Convorbiri literare”, 2003, nr.1, p. 47-50

33. Ciocanu, Ion. Alexandru Burlacu sau dubla actualitate a cercetării trecutului literar, în  cartea sa „Scriitori de ieri și de azi”, Ch,; Litera Int., 2004, p. 422-425

34. Bilețchi, Nicolae. Savant și pedagog cu renume, în „Literatura și Arta”, 2004, 3 iunie, p.7

35. Apetri, Dumitru. Alexandru Burlacu, animat mereu de două pasiuni, în „Timpul”, 2004, 25 iunie, p.19

36. Roșca, Timofei. Alexandru Burlacu: vocația depășirii nivelelor, în „Făclia”, 2004, 5 iunie, p.6

37. Ciocanu, Ion. Conotații contemporane ale regionalismului literar și cultural, în cartea sa „Nevoia de vase comunicante sau cartea între scriitor și cititor”, Ch.; ed.: Phoenix, 2006, p. 98-106

38. Grati, Aliona. Vladimir Beșleagă:” Să spun adevărul despre lumea care a fost și viața ce-am trăit”, în „Contrafort”, nr. 4-5, 2007, p.10

39. Apetri, Dumitru. Alexandru Burlacu, animat mereu de două pasiuni, în cartea sa: „Eseuri și profiluri literare”, Ch.; Elan Poligraf, 2007, p.165-167

40. Ciocanu, Ion. Fascinația începuturilor,  în „Viața Basarabiei”, 2007, nr.1, p. 53-56

41. Grati, Aliona. Alexandru Burlacu. Texistențe(1). Drama zborului frânt, Chișinău, Ed. Elan Poligraf, 2007, 250 p. Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 2007, În „Timpul. Revistă de cultură”, Iași, decembrie 2008, pag.9

42. Ciocanu, Ion. Fascinația începuturilor, în cartea sa Salahorind... , Chișinău, Ed. Phoenix, 2008, p. 12-16.

43. Roșca, Timofei. Alexandru Burlacu: vocația depășirii nivelelor, în cartea sa „Structuri lirice în poezia anilor ’60”, Chișinău, Elan Poligaf, 2008, p. 210-224.

44. Cogut, Sergiu. File scrise citeț pentru universul „texistențial” românesc, în „Bibliopolis”, 2008, nr. 3, p. 103-107

45. Zgardan, Aliona. Proza basarabeană de astăzi: de , în „Stare de urgență”, februarie 2009, p.30.

46. Țurcanu, Lucia. Proza lui Vladimir Beșleagă, din nou în actualitate, în „Semn”, 2009, nr. 4, pag. 2o-21.

47. Chiper, Grigore. Reabilitarea unui trecut literar defectuos, în „Contrafort”, 2010, nr. 7-8, pag. 5.

48. Corcinschi, Nina. Existența ca text sau www.burlacu.com, în „Metaliteratură”, 2010, nr. 1-4, pag. 263-267.

49. Ciocanu, Ion. Proza lui Vladimir Beșleagă în noul context literar, în „Philologia”, 2010, nr. 3-4, pag.


This article "Alexandru Burlacu" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Alexandru Burlacu. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.