Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Familia Stegărescu

De la EverybodyWiki Bios & Wiki
Moșia Poenari reprezentată pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino din anul 1718

Familia Stegărescu (găsită în unele documente și „Stegarescu“) este o veche familie din Țara Românească a cărei istorie atinge peste 400 de ani. Cel mai de seama reprezentant este postelnicul Mâinea din Poenari, boier înzestrat cu o largă moșie în urma faptelor vitejești dovedite în luptă, moșie pe teritoriul căreia astăzi se află satele Moșteni, Poenari, Ulmi, Icoana, Ghionea și o mică parte din Bolintin Deal, din județul Giurgiu (județul istoric Ilfov). Se presupune că Mâinea (trecut în anumite documente și „Manea“) ar fi fiul lui Șerban din Poenari.

Satul Poenari în jurul anului 1790

Urmașii postelnicului Mâinea din Poenari[modificare]

În anul 1653, în urma deselor conflicte, Matei Basarab acorda imunitate feudală fiilor lui Mâinea pentru moșia moștenită de la tatăl acestora în Poenari:

"Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voievod și domn a toată Țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele, Neculei postelnic, și Hrizei și Apostol și Stroe și Neculița paharnic, fiii Mâinei postelnic, și jupâniței Vlădaiei din Poienari de pe Răstoacă, din județul Dâmbovița, și cu toți fiii, câți Dumnezeu le-a dat, ca să le fie lor tot satul Poienarii cu tot hotarul și cu toți rumânii și cu tot venitul, den hotar până în hotar, pre hotarăle cele bătrâne și pre semne".

Unul dintre urmașii de seamă a fost vornicul Apostol din Poenari, care a deținut mai multe dregătorii în organizarea Țării Românești și o salbă de moșii în județul Ilfov. În jurul anului 1830, urmașilor postelnicului Mâinea li se recunoaște calitatea de „boier de neam“, având rangul de postelnicei și vornici.

La mijlocul secolului al XIX-lea, aceștia stăpâneau ultima bucată de moșie de aproximativ 220 de hectare (rămasă în urma vânzărilor masive ce avuseseră loc între 1770 și 1810) pe care o denumiseră „Poenari - Stegari“, actualul sat Moșteni.

Unul dintre marii reprezentanți ai familiei a fost Florea Stegărescu, care, în 1857 a reprezentat țărănimea din Ilfov la alegerile ad–hoc.

Membri[modificare]

  • Dinu Stegărescu, scriitor, critic literar, adept al curentului literar dadaist.
  • Nicolae T. Stegărescu, jurist.This article "Familia Stegărescu" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Familia Stegărescu. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.