Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

George Bădărău

De la EverybodyWiki Bios & Wiki


Biografie[modificare]

Copilăria și studiile[modificare]

George Bădărău s-a născut pe data de 2 august 1952, în satul Picioru Lupului, comuna Ciurea, județul Iași. Cele mai frumoase amintiri din copilărie sunt legate de Podul cu fân, unde citea ore în șir. Este un scriitor optzecist, care a frecventat în Iași cenaclurile: N. Labiș, condus de universitarul I. Constantinescu, I. Creangă, de la Bojdeuca din Țicău, condus de C. Parascan, M. Eminescu de la Casa Tineretului, condus de Virgil Cuțitaru, Cenaclul umoristic de la ziarul Flacăra Iașului și Cenaclul Junimea condus de criticul literar Daniel Dimitriu. Absolvent al Liceului M. Sadoveanu (azi Colegiul Național din Iași), George Bădărău a urmat cursurile Facultății de Limbă și Literatură Română. În anul 2005 a obținut doctoratul în literatura română cu o teză coordonată de profesorul Liviu Leonte. George Bădărău este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Debutul literar[modificare]

George Bădărău a debutat cu poezii în revista Luceafărul la rubrica pentru tinerii poeți, de care se ocupa Geo Dumitrescu, în anul 1974. A debutat în volum individual Insomnia ceasornicului, la Editura Eminescu, în 1982, în urma unui concurs. A scris și a publicat până în prezent douăzeci de cărți.

Activitatea literară[modificare]

Poet cu influențe din suprarealism și postmodernism, George Bădărău a poetizat pe aceleași teme frecventate și de alți optzeciști. Volumul Insomnia ceasornicului cuprinde texte expresive, în confesiuni discursive. Modalitatea reflexivă nu-l prinde pe poet, în schimb când fondul sentimental este lăsat să se exprime, efectul poetic e remarcabil (Laurențiu Ulici). George Bădărău scrie câteva texte în regim de deplină neutralitate a exprimării.

Când e lucid și neimplicat, mai ales când e auster, reușește să curme uneori naivități și impune discreție și rigoare cuvântului (Daniel Dimitriu). Există la el poeme care sună proaspăt, nebruiat de ecouri vetuste. Poemele demne de atenție sunt cele în care funcționează detașarea de accesoriile afective, când poezia își creează propriile ei capricii (Cristian Livescu). Volumul Singurătatea clopotelor se detașează de alte volume printr-o contemplare rece, absentă, pledând, parcă demonstrativ, pentru ideea de estetic în sine (Codrin Liviu Cuțitaru).

Treptat, în poezia lui George Bădărău, pătrund elemente postmoderne, existența se circumstanțiază în poem, plăcerea jocului o ia înaintea valorii educative, anunță o nouă deschidere spre real, spre „autenticitatea” lumii. Poetul readuce biografia în scenă, folosește mai multe limbaje, procedee, teme, parodiază și manifestă interes pentru toate stilurile, manierele. În anumite texte devine ludic, mai ales acolo unde valorifică banalul.

În ultimii ani, poetul recuperează, recondiționează și refolosește depozitul cultural existent, apelează la intertextualitate, ironie, narativitate asupra poeziei, umor liber, biografism, derizoriu, în volumul Deszăpezire în doi.

Volumele de critică și istorie literară, concepute după o formulă editorială franceză, reprezintă sinteze despre curentele literare românești în context național și european. Sintezele au fost redactate după tehnica lucrărilor de popularizare, a dicționarelor și enciclopediilor, urmărindu-se esențialul exprimat într-un stil telegrafic. Publicistica a fost adunată (selectiv) în volumul Studii și articole, iar epigramele sunt risipite prin reviste, almanahuri, la fel ca proza scurtă.

Prezent[modificare]

În prezent, George Bădărău continuă să scrie versuri, proză, publicistică, critică și istorie literară, unele din lucrările sale figurând în bibliografia unor teze de doctorat și în bibliografia unor lucrări științifice universitare.

Opera[modificare]

Poezii[modificare]

·        Insomnia ceasornicului, Editura Eminescu, București, 1982.

·        Singurătatea clopotelor, Editura Junimea, Iași, 1987.

·        Poezii, 1, Editura Studis, Iași, 2008.

·        Poezii, 2, Editura PIM, Iași, 2010.

·        Deszăpezire în doi, Editura Alfa, Iași, 2019.

Critică și istorie literară[modificare]

·        Fantasticul în literatură, Editura Institutul European, Iași, 2003.

·        Simbolismul, Editura Institutul European, Iași, 2005.

·        Modernismul interbelic, Editura Institutul European, Iași, 2005.

·        Avangardismul românesc, Editura Institutul European, Iași, 2006.

·        Proza lui Vasile Voiculescu, Princeps Edit, Iași, 2006.

·        Postmodernismul românesc, Editura Institutul European, Iași, 2007.

·        Neomodernismul românesc, Editura Institutul European, Iași, 2007.

·        Suprarealismul românesc în context european, Editura Feed Back, Iași, 2008.

·        Dicționar de Scriitori canonici români, Editura Institutul European, Iași, 2010.

·        Rădăcinile fantasticului românesc, Editura Alfa, Iași, 2010.

·        Romantismul românesc, Editura Alfa, Iași, 2011.

·        Realismul românesc, Editura Alfa, Iași, 2012.

·        Clasicismul românesc, Editura Alfa, Iași, 2017.

Publicistică[modificare]

·        Studii și articole, Editura Alfa, Iași, 2013.

Colaborări, volume, colective[modificare]

George Bădărău este prezent în antologii cu poezie, proză, epigramă, haiku, memorialistică și cânt bahic, eseu, cronici literare, cugetări, portrete, în publicații din România, dar și în câteva din străinătate.

Unele texte au apărutîn antologii în urma unor concursuri, iar altele s-au ivit după selecții riguroase.

Junimea și Bolta Rece, epigrame, Editura Timpul, Iași, 2001.

O antologie a prozei de astăzi, Editura Cronica, Iași, 2005.

O sută de catarge, microantologie de haiku a poeților români, Editura Haiku, București, 1997.

Mihai Ursachi, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iași, 2006.

Ioanid Romanescu, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iași, 2006.

Antologia poeziei ieșene contemporane, Editura Cronica, Iași, 2008.

Antologia prozei ieșene contemporane, Editura Cronica, Iași, 2008.

Antologie de poezie română de azi, Noul Orfeu, noulorfeu.com, 2008.

366 lecții de haiku, antologie comentată de Florin Grigoriu, Editura Amurg sentimental, București, 2009.

Când greierii tac..., antologie română de haiku, realizată de Valentin Nicolițov, Editura Societății Scriitorilor Români București, 2010.

Apus de soare/ Coucher, antologie româno-franceză de haiku, realizată de Valentin Nicolițov, Editura Societății Scriitorilor Români, București, 2010.

La curțile Cotnariului, antologie de cânturi bahice, Editura revistei Convorbiri literare, Iași, 2012.

Romeo și Julieta la Mizil, antologie de poezie și epigramă, Editura LVS Crepuscul, Ploiești, 2012.

Eterna epigramă, antologie de epigramă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012

Antologie de haiku InternaționalCapoliveri Haiku Contest, Italia 2013.

Meridiane lirice, vol. II, Antologie a poeziei românești contemporane, coordonator George Stroia, Editura Armonii culturale, Adjud, 2013.

Cartea Concursului Internațional de Poezie Peregrinări, Dublin, Irlanda, 2013.

Cartea Concursului Internațional de Proză Peregrinări, Dublin, Irlanda, 2013.

Secera și barosul, antologie de epigrame, Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2013.

Antologie de epigrame, ediție îngrijită de Gheorghe Andrei Neagu, Editura Atec, Focșani, 2016.

O sută de voci lirice, antologie de poezie românească, antologator, Diana Vrabie, Editura Junimea, Iași, 2018.

Premii și distincții[modificare]

·        1976: Premiul Festivalului N. Labiș, Suceava.

·        1976: Premiul Festivalului de Artă Studențească, Iași.

·        2009: Premiul I la Concursul Internațional de Haiku, București.

·        2010: Premiul I la Concursul de Haiku al revistei Albatros, Constanța.

·        2010: Creativity prizes, Naji Naaman’s Literary Prizes, Liban.

·        2012: Mențiune la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă, secțiunea epigramă, Mizil.

·        2012: Mențiune la Concursul Național Dor de dor, Botoșani.

·        2012: Premiul I la Concursul Național Titu Maiorescu pentru volumul Romantismul românesc, Craiova.

·        2012: Premiul I la Festivalul Național de Poezie Ion Budai Deleanu, Geoagiu.

·        2013: Premiul III la Concursul Național de Epigrame Nicolae Ghițescu, București.

·        2013: Mențiune la Concursul de Epigrame Negru pe Alb, Republica Moldova.

·        2013: Premiul revistei Discobolul la Festivalul Internațional de Poezie, L. Blaga, Sebeș.

·        2013: Mențiune la Concursul Național de Epigrame Alexandru Clenciu, București.

·        2013: Premiul I la Concursul Internațional Visul pentru volumul Realismul românesc, Orăștie.

·        2013: Trofeul Visul 2013, la Concursul Internațional Visul, Orăștie.

·        2013: Premiul I la Concursul Național de Poezie Strada Mare, București.

·        2014: Mențiune la Concursul Național de Poezie pentru Copii Tim Tim-Timy, Pitești.

·        2014: Mențiune la Concursul Internațional de Poezie Adrian Păunescu, Craiova.

·        2015: Premiul II la Concursul Național Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, Arad.

·        2015: Premiul II la Concursul Internațional de Poezie Dr. Andronesco, Eternitatea, SUA.

·        2015: Premiul II la Concursul Internațional de Poezie Adrian Păunescu, Craiova.

·        2015: Premiul I la Concursul Național de Poezie Religioasă, Credo, Reghin.

·        2015: Premiul cenaclului Graimatern, secțiunea eseu, la Festivalul Internațional Renata Verejanu, Republica Moldova.

·        2016: Premiul II la Concursul Internațional de Poezie, organizat de Centrul Cultural Italo-Romeno, di Milano, Italia.

·        2017: Mențiune la Concursul Diamante spirituale, organizat în cadrul Conferinței Internaționale UNIFERO, Piatra Neamț.

Note[modificare]

1.     Picioru Lupului este un sat din comuna Ciurea.

2.     Ciurea este o comună din județul Iași.

3.     Iași este un oraș din România.

4.     Republica Populară Română este un stat european.

5.     uaic.ro

6.     Liceul M. Sadoveanu, Iași – actualul Colegiul Național Iași, www.colegiulnationaliasi.ro

7.     postmodernism, https://ro.wikipedia.org/wiki/postmodernism

8.     C. Parascan, https://ro.wikipedia.org/wiki/ConstantinParascan

9.     Virgil Cuțitaru, https://crispedia.ro/Virgil-cutitaru

10. Daniel Dimitriu, https://crispedia.ro/daniel-dimitriu

11. Laurențiu Ulici, România literară, nr. 24, 1982, p. 11

12. Daniel Dimitriu, Convorbiri literare, nr. 7, 1982, p. 14.

13. Cristian Livescu, Cronica, nr. 4, 1983, p. 4.

14. Codrin Liviu Cuțitaru, Cronica, nr. 15, 1988, p. 4.

15. Deszăpezire în doi, Premiul Editurii Alfa, Iași, 2019.

16. Romantismul românesc, Premiul I la Concursul T. Maiorescu, Craiova.

17. Realismul românesc, Premiul I la Concursul Internațional Visul, Orăștie.


This article "George Bădărău" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:George Bădărău. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.