<addthis />

Rezumat ODD Romania

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)
ale Uniunii Europene
România
Rezumat ODD
"Privire de ansamblu asupra situației actuale și progresului României către îndeplinirea ODD-urilor"
Responsabil:
Website:
Comisia Europeană
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals_en

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale României prezintă o imagine de ansamblu statistică a stării și progresului României către cele 17 ODD, bazată pe setul de indicatori ODD UE. Statutul fiecărui ODD este o agregare a tuturor indicatorilor unui obiectiv specific în raport cu celelalte state membre și media UE. Scorul de progres al statului membru se bazează pe ratele medii anuale de creștere ale tuturor indicatorilor evaluați în ODD în ultimii cinci ani[1].

O astfel de prezentare sintetizată permite o privire de ansamblu rapidă și ușoară și facilitează comunicarea. Cu toate acestea, implică riscul simplificării și ar putea ascunde detalii despre fenomenele subsecvente. Mai mult, trebuie reținut că statutul unei țări depinde într-o anumită măsură de condițiile sale naturale și de evoluțiile istorice. Prin urmare, ar trebui parcurse informațiile mai detaliate la nivel de indicator despre fiecare obiectiv de dezvoltare durabilă al țării respective, de la ODD 1 până la ODD 17. Date detaliate pentru indicatorii ODD ai UE la nivel de țară sunt disponibile pe site-ul web Eurostat, de exemplu în secțiunea constatări cheie și în vizualizarea de ansamblu a țării.


Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Uniunii Europene
ODD Scurtă descriere
ODD 1 Fără sărăcie
Fără sărăcie, în toate formele ei, pretutindeni

ODD 2 Zero foamete
Eliminarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii durabile

ODD 3 Sănătate și bunăstare
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, de toate vârstele

ODD 4 Educație de calitate
Asigurarea unei educații de calitate, incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toți

ODD 5 Egalitatea de gen
Realizarea egalității de gen și creșterea rolului tuturor femeilor și fetelor

ODD 6 Apă curată și canalizare
Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și apelor uzate pentru toți

ODD 7 Energie curată și la prețuri accesibile
Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți

ODD 8 Muncă decentă și creștere economică
Promovarea creșterii economice susținute, incluzive și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toți

ODD 9 Industrie, inovare și infrastructură
Construcția unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovației

ODD 0 Reducerea inegalităților
Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între acestea

ODD 1  Orașe și comunități durabile
Orașe și comunități incluzive, sigure, rezistente și durabile

ODD 2 Consum și producție responsabile
Asigurarea unor modele durabile de consum și producție

ODD 3 Acțiune climatică
Măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora

ODD 4  Viața marină
Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

ODD 5 Viața terestră
Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității

ODD 6 Pace, justiție și instituții puternice
Promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltarea durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

ODD 7 Parteneriate pentru obiective
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Interpretarea graficului[modificare]

Starea unui anumit ODD este un scor agregat care cuprinde toți indicatorii acelui obiectiv, pe baza celor mai recente date (referitoare în principal la 2021 și 2022). Progresul este un scor agregat al ratelor de creștere pe termen scurt (cinci ani) pentru toți indicatorii evaluați pentru fiecare obiectiv. În general, scorul statutului unei țări este o măsură relativă, care arată poziția sa în raport cu alte state membre și cu media UE. Prin urmare, un statut ridicat nu înseamnă că o țară este aproape de a atinge un anumit ODD, ci că a atins un statut mai înalt decât multe alte state membre. Pe de altă parte, scorul de progres al unei țări este o măsură absolută bazată pe tendințele indicatorului din ultimii cinci ani, iar calculul acestuia nu este influențat de progresul realizat de alte state membre. Axa verticală prezintă starea ODD-urilor asumate de țara prezentată în raport cu celelalte state membre și cu media UE. ODD-urile din partea superioară a graficului au un statut peste media UE, iar pentru ODD-urile din partea inferioară statutul este sub media UE. Partea dreaptă a graficului afișează ODD-urile în care țara a făcut progrese, în timp ce partea stângă indică îndepărtarea față de ODD. Rezultă patru „cadrante” care pot fi caracterizate după cum urmează:

III I
IV II
 I  țara progresează către aceste ODD, iar media valorilor indicatorilor este peste media UE, deci țara depășește din ce în ce mai mult media UE,
 II  țara progresează către aceste ODD, dar media valorilor indicatorilor este sub media UE, deci chiar dacă înregistrează un progres, țara rămâne din ce în ce mai mult în urmă față de media UE,
 III  țara se îndepărtează de aceste ODD, dar media valorilor indicatorilor este peste media UE, deci țara pierde din diferența față de media UE,
 IV  țara se îndepărtează de aceste ODD, iar media valorilor indicatorilor este sub media UE, deci țara rămâne din ce în ce mai mult în urmă față de media UE.

Progresul realizat de România în atingerea ODD[modificare]

Progresul realizat de România în atingerea ODD
Progresul realizat de România în atingerea ODD

Sursa: Eurostat

Progresul realizat de România în atingerea ODD
ODD Scor de stare Scor de progres
ODD 1 -59,98 4,2
ODD 2 -14,31 0,0
ODD 3 -43,09 1,5
ODD 4 -94,49 0,0
ODD 5 -7,18 -0,2
ODD 6 -80,72 2,3
ODD 7 27.68 -1,7
ODD 8 -57,30 2,7
ODD 9 -27,57 -1,3
ODD 0 - -
ODD 1 -36,88 1,5
ODD 2 -36,88 1,5
ODD 3 -3,71 -1,5
ODD 4 58,67 5,0
ODD 5 -25,89 1,2
ODD 6 -43,44 0,8
ODD 7 31,03 1,0

Sursa: Eurostat

Note și referințe[modificare]

  1. O descriere detaliată a metodologiei utilizate pentru calcularea stării unei țări și a progresului acesteia este disponibilă pe site-ul Eurostat

Bibliografie[modificare]

Format:ODD UE


This article "Rezumat ODD Romania" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Rezumat ODD Romania. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.