Ștefan Buchiu

De la EverybodyWiki Bios & Wiki


Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Ștefan Buchiu (n. 27 martie 1953, Pitești) este un cleric ortodox român și actualul decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Studiile și activitatea profesorală[modificare]

Între anii 1973-1977, urmează cursurile Institutului Teologic Universtar din București, pentru ca între 1977-1980 să urmeze cursurile de doctorat în cadrul aceleiași instituții. Ulterior, între 1983-1984, Ștefan Buchiu urmează un ciclu aprofundat de studii în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey (Elveția), iar în 1996 devine doctor în teologie în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București. În paralel cu definitivarea pregătirii științifice, debutează și în cariera didactică, în anul 1990, când este încadrat ca asistent universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, post pe care îl va ocupa până în anul 1994. Între 1994-1999 este lector, iar între 1999-2007 conferențiar, pentru ca din anul 2007 și până în prezent să fie profesor universitar și îndrumător de doctorat în cadrul aceleiași instituții de învățământ, la Secția de Teologie sistematică, disciplina Teologie Dogmatică. Pe lângă acestea, Părintele Ștefan Buchiu a fost și Director al Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din București (2009-2013), precum și este Decan al aceleiași insituții (2008-prezent)[1].

Publicații[modificare]

Cărți[modificare]

 • Teza de doctorat:Intrupare și unitate, 254 p. Editura “Libra”, București, 1997
 • Ortodoxie și secularizare, 216 p. Editura “Libra”, București, 1999.
 • Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, 226 p., Editura “Libra”, București, 2002
 • Apostolatul creștin și social al B.O.R. 1925-2005 (în colaborare cu pr.prof.dr.acad.Dumitru Popescu, pr.conf.dr.Vasile Nechita și pr.Emilian Stănescu) 351 p.,Editura “Vasiliana”, Iași , 2005.
 • Dogmă și Teologie, vol.I, 274 p., Editura “Sigma” București, 2006
 • Dogmă și Teologie, vol.II, 219 p. Editura “Sigma” București, 2006
 • Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă, 223 p., Editura “Sigma”, București, 2006.
 • Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I (cap. III „Cunoașterea lui Dumnezeu”) volum colectiv, Editura Basilica, București, 2017, pp.195-265

Cursuri universitare[modificare]

 • Curs de Teologie Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, vol.I, 277 p., 2003
 • Curs de Teologie Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, vol.II , 215 p., 2005

Studii și articole[modificare]

 • Contribuții ale dialogului teologic dintre romano-catolici și luterani la ecumenismul creștin, în rev. ”Sudii Teologice”, 1980, nr.1-2, p. 238-249
 • Contribuții ale dialogului teologic dintre romano-catolici și anglicani la ecumenismul creștin, în rev. ”Studii Teologice”, 1980, nr. 3-6, p. 551-565
 • Crucea și învierea lui Hristos, în rev. ”Ortodoxia”, 1983, nr.2
 • Concepția despre om și mântuire în Confesiunea Augustană , în rev. ”Studii Teologice”, 1984, nr. 5-6, p. 388-399
 • Credința religioasă la români și implicațiile de ordin psiho-social asupra coeziunii și moralului grupurilor militare , în rev. ”Gândirea Militară Românească”, 1995, nr.1, p.51-55
 • Părintele profesor Dumitru Stăniloae, teologul comuniunii , în rev. ”Glasul Bisericii”, 1995, nr. 1-2, p. 66-74
 • Contribuții apologetice în opera Părintelui Stăniloae , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 1-6, p. 242-250
 • Spiritualitatea și libertatea,dimensiuni ale persoanei umane , în rev.”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 7-12, p.304-311
 • Chipul lui Dumnezeu în om,temei al aspirației omului către Dumnezeu , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.294-302
 • Antropologia filosofică și antropologia creștină , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.303-309
 • Aspecte antropologice în teologia lui Karl Barth , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.310-319
 • Aspecte antropologice în apologetica creștină , în “Studia Universitatis Babeș-Bolyai , Theologia Orthodoxă”, 1999, nr.1-2, p.135-150
 • Concepții hristologice în imnele neoprotestante, privite din punct de vedere ortodox , în rev. ”Studii Teologice”, 1999, nr.1-2, p.96-106
 • Invățătura ortodoxă despre timp , în rev.”Ortodoxia”, 1999, nr.1-2, p.60-71
 • Invățătura despre ființa lui Dumnezeu și energiile necreate la Sf.Grigorie Palama , în rev. ”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.3-4, p.16-22, p.16-22
 • Contribuția teologică a pr. prof. Dumitru Popescu la Ortodoxia românească , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1999, nr.7-12, p.254-273
 • Aspectul cosmic al mântuirii în opera Sf.Atanasie cel Mare , în rev.”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.5-6, p.16-22
 • Constituția dihotomică a omului.Repere ale antropologiei ortodoxe , în “Analele Universității

Craiova-Seria teologică, 1999 , nr.4,p.53-62Contribuția teologică a pr. prof. Dumitru Popescu la Ortodoxia românească , în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1999, nr.7-12, p.254-273

 • Aspectul cosmic al mântuirii în opera Sf.Atanasie cel Mare , în rev.”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.5-6, p.16-22
 • Constituția dihotomică a omului.Repere ale antropologiei ortodoxe , în “Analele Universității Craiova-Seria teologică, 1999 , nr.4, p.53-62
 • Perspectiva ortodoxă asupra antropologiei creștine: omul între chip și asemănare , în “Analele Universității Craiova-Seria teologică”, 1999, nr.5, p.150-163
 • Cunoașterea lui Dumnezeu în Ortodoxie și Romano-Catolicism , în rev. “Credința Ortodoxă”, Alba-Iulia, 1999, nr.2, p.58-64
 • Actualitatea gândirii teologice a Sf.Grigorie Palama , în rev.”Ortodoxia”, 2000, nr.1-2, p.37-43
 • Învățătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare , în rev. „Ortodoxia”, 2000, nr.3-4, p.33-38
 • Contribuții ale Sf.Grigorie Palama la definirea cosmologiei ortodoxe , în “Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxă”, 2000, nr.1-2,p.109-114
 • Crearea lumii prin Logosul divin și posibilitatea intrupării Logosului în creație , în “Almanah bise
 • Doctrina trinitară în gândirea Sf.Grigorie Palama , în rev.”Teologia”, Arad, 2001, nr.2, p.32-46
 • Chenoză și îndumnezeire ,în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2001, p.357-371
 • Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae și implicațiile ei ecologice , în rev. ”Ortodoxia”, 2003, nr.3-4, p.60-75
 • Contribuții hristologice în opera pr. prof .Ioan G. Coman , în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2003,p.523-543
 • Relația dintre cuvânt și taină în gândirea Părintelui Stăniloae , în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2004
 • Coborârea la iad a Mântuitorului Iisus Hristos, expresie a demnității Sale împărătești , în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, 2005, p.325-338
 • Integrare și secularizare, în vol. ”Biserica Ortodoxă în misiune” , București, 2005, p.833-844
 • Preot academician Dumitru Popescu, o remarcabilă personalitate teologică a Bisericii Ortodoxe Române , în vol. “Omagiu Părintelui academician Dumitru Popescu, Editura “Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2005,p.55-71
 • Sărbătoarea Sfintelor Paști în spiritualitatea românească , în vol.”Conferința de joi”,Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2005
 • Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieții : avortul, clonarea, ingineria genetică și euthanasia , în vol. “Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani”, Ed.Arhiepiscopiei Tomisului,2006, p.332-335
 • Relația dintre timp și eternitate în teologia Părintelui Stăniloae , în vol. “Timp și spațiu. O abordare din perspectiva științelor umanistice”. Editura Universității București”, 2006, p.73-80
 • Exigențe actuale ale teologiei dogmatice ortodoxe în vol. “Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de-al III-lea mileniu”, Arad, 2006, p.104-123
 • Preacinstirea Maicii Domnului reflectată în opera predicatorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist , în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2006, p. 67-85
 • Preotul ortodox în fața provocărilor culturii contemporane , în rev.„Glasul Bisericii”, 2006, nr. 5-8, p.175-184
 • Creație și restaurare în teologia dogmatică ortodoxă, în rev.”Ortodoxia” 2007, nr.1-2, p.52-59
 • Intruparea Fiului lui Dumnezeu ca desăvârșită revelație divină , în rev.”Ortodoxia”, 2007, nr.3, p.12-20
 • Dimensiunea apofatică a proniei divine în opera Sfântului Ioan Gură de Aur , în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București “, 2007, p.339-355
 • Relația dintre Iisus Hristos și Duhul Sfânt în teologia ortodoxă contemporană, în “Omagiu Părintelui Profesor Dr. Ioan Ică “ , Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2007, p.456-464
 • Dimensiunea apofatică a icoanei ortodoxe , în vol.”Teologia icoanei și provocările ei în lumea contemporană”, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2008, p.7-20
 • Mântuitorul Iisus Hristos, puntea de legătură între Sf. Scriptură și Sf. Liturghie , în “Anuarul Facultății de

Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2008, p. 17-24

 • Metoda antinomică de cercetare-predare a teologiei dogmatice ortodoxe , în vol. “ Al doilea Colocviu național de teologie dogmatică”, Editura Sigma, București, 2009,p.111-126
 • Viziunea trinitară a teologiei ortodoxe, contribuție la dialogul ecumenic contemporan, în vol. “ Liberate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios” , Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 72-80 The Relationship Dogma-Theology according to Father Stăniloae, în vol. „Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? , Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition”, Arad, 2009, p. 34-46
 • Triptic capadocian: Sfânta Macrina și frații săi, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nyssa , în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București”, 2009, p. 37-47.
 • Specificul teologiei ortodoxe românești în viziunea pr. prof. dr.Ion Bria , în vol. “Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria”, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p.23-29
 • Monarhia Tatălui. Dimensiunea catafatică și cea apofatică, în volumul „Dumnezeu Tatăl și viața Preasfintei Treimi” , Editura TRINITAS, București, 2010, p. 73-95. . Die Monarchie des Vaters. Die

kataphatiche und apofatische Dimension, în „International Journal of Orthodox Theology”, nr.1, 2010, p. 111- 123

 • Hristocentrismul Crezului ortodox și semnificația sa pentru teologia dogmatică de astăzi , in ”Anuarul

Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti”, 2010, p. 11-22.

 • Dumnezeu Creatorul și Proniatorul lumii, punct de convergență între religiile monoteiste , în vol.

“Revelație, dogmă și spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii”, Al III-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2011, p.13-23

 • Reflectarea comuniunii trinitare la nivelul familiei creștine , în ”Anuarul Facultății de Teologie

Ortodoxă a Universității din București”, 2011, p.151-158

 • Teologul bucuriei, al luminii și al comuniunii , în vol. „Euharistion Patriarhului Daniel al României” ,

Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, p. 320-330

 • Le rol et les limites de la raison dans la conaissance apofatique dans la pensee du Pere Stăniloae , în vol.

The function and the limits of reason in dogmatic theology Thessaloniki, 23 to 26 of June 2011, p. 319-330

 • Dezvoltarea studiilor de teologie dogmatică. în vol. ,,Teologia Ortodoxă în sec. Al XX-lea și începutul

sec. Al XXI-lea,, (în colaborare cu conf. dr. Cristinel Ioja) , Editura Basilica, București, 2011, p. 366-426

 • Die Schöpfungstheologie bei Vater Dumitru Stăniloae und bei Jürgen Moltmann, în „International Journal

of Orthodox Theology” , nr.1, 2012, p.32-45

 • Cultivarea și întărirea unității dintre trup și suflet prin Sfintele Taine în Ortodoxie , în Anuarul Facultății

de Teologie Ortodoxă a Universității din București , 2012, p. 273-285

 • Receptarea operei Părintelui Stăniloae în teologia academică românească , în Anuarul F.T.O.U.B, 2013, p.

223-244 Părintele Dumitru Stăniloae -teolog al iubirii dumnezeiești, în vol. Implicațiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Cuvântul Vieții, București, 2013, p.9-44

 • Argumentația logică a dogmei hristologice în ,,Dogmatica” Sfântului Ioan Damaschin , în vol. Teologie și

logică, Editura Academiei Române, București, 2013, p. 15-28

 • Coborârea neîncetată a lui Hristos prin Sfânta Euharistie în Biserică, izvor al unității reînnoite a Bisericii

și al sfințirii credincioșilor, în Anuarul F.T.O.U.B., 2014, p. 113-123

 • Spațiul în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în vol. „Realitatea și semnificația spațiului” , Editura

BASILICA a Patriarhiei Române, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Editura Universității din București, București, 2014, p. 117-132

 • Fundamentul teologic-antropologic al educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vol.

„Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan”, Editura BASILICA, București, 2015, p. 57-92

 • Rolul specific al învățământului teologic în contextul misiunii parohiale de astăzi: provocări, priorități și

perspective , în vol. „Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii”, Editura BASILICA, București, 2015, p. 93-112

 • Sfânt și sfințenie în Ortodoxie, în viziunea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae , în vol. „Părintele

Profesor Dumitru Stăniloae sau consonanța dintre dogmă, spiritualitate și Liturghie”, Editura Cetatea de Scaun, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p.45-55

 • Misiunea facultăților de teologie ortodoxă în context contemporan , în vol.„Teologia academică și

responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”, editori Pr. Ion Vicovan, Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu, Emilian- Iustinian Roman , Editura DOXOLOGIA, Iași, 2016, p.106-115

 • Promovarea educației prin intermediul valorilor credinței reflectată în „Didahiile” sfântului Antim

Ivireanul și relevața ei astăzi , în Anuarul FTOUB 2016, pp.37-45

 • Impactul societății secularizate asupra familiei creștine ,în vol. „Educația religioasă a tinerilor”, Editura

BASILICA, București, 2017, p. 87-100

 • Paradigma trinitară a familiei și provocările postmoderniste , în „Anuarul FTOUB”, 2017, pp. 227-233

Frumusețea și responsabilitatea teologiei în gândirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, În vol.„Dăruire în slujirea Bisericii”, Editura BASILICA, București, 2017, pp. 201-213

 • Relația dintre credință și cunoaștere în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae , în „Anuarul FTOUB”, 2017,

pp. 215-226

 • Puterea mărturisitoare a icoanei ortodoxe în gândirea Părintelui Stăniloae , în vol. „Criterii de

recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă), Editura BASILICA, București, 2017, pp. 61-83

Referințe[modificare]

 1. „,,Elefantii" de la Teologie, eliminati la alegeri”. Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.

Legături externe[modificare]


This article "Ștefan Buchiu" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ștefan Buchiu. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.