You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Alianța Național Țărănistă

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Alianța Național Țărănistă
Președinte Radu Ghidău
Secretar general Horia Valerian Radocea
Înființat 11 noiembrie 2019
Sediu Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1973: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Organizație de tineret Organizația de Tineret a Alianței Național Țărăniste
Ideologie oficială Creștin-democrație
Poziție politică Centru-dreapta
Culori oficiale Albastru roșu și alb
Senat
0 / 136
Camera Deputaților
0 / 329
Parlamentul European
0 / 32
Consilieri județeni
1 / 1436
Primari
1 / 3184
Consilieri locali
12 / 40220
Prezență online www.taranistii.eu

Alianța Național Țărănistă (ANȚ), este un partid politic din România, fondat în 11 noiembrie 2019, având ca simbol electoral cuvântul Țărăniștii, iar deasupra o torță arzând. Orientarea politică a partidului este creștin-democrată, fiind poziționat la centru-dreapta eșichierului politic, având la baza patru principii: morala creștină, patriotismul luminat, democrația adevărată și dreptatea socială.

Istoric[modificare]

ANȚ a fost fondat de către un grup de foști membri ai PNȚCD, din cadrul fostei Organizații de Tineret, care au preluat un partid existent (Partidul Mișcarea Liberală), căruia în urma unui Congres, i-au schimbat orientarea doctrinară, denumirea, sigla și conducerea.

Partidul a apărut pe de o parte datorită abandonării principiului moralei creștine în politica românească și respectiv a dispariției curentului politic creștin democrat din peisajul politic românesc și pe de altă parte, ca urmare a quasi dispariției PNȚCD de pe scena politică românească și orientarea PNȚCD către valori străine de doctrina creștin-democrată, culminând cu alianța cu PSD.

Principiile partidului[modificare]

Morala creștină[modificare]

Este fundamentul social, perceptele creștine, sunt și rămân valori care au clădit civilizații, care au adus progres și care asigură conviețuirea pașnică cu orice altă confesiune. Morala creștină înseamnă o continuare a tradițiilor noastre strămoșești creștine, îmbinată cu respectul pentru alte confesiuni sau religii, respectarea adevărului, promovarea înțelegerii sociale. Ura și intoleranța sunt concepte străine de morala creștină, care nu trebuie să anime nici viața privată a fiecăruia și cu atât mai puțin viața publică.

Patriotismul luminat[modificare]

Reprezintă devotamentul pentru România și pentru poporul român, apărarea suveranității, independenței, unității și indivizibilității Statului român, a integrității sale teritoriale, promovarea tradițiilor, culturii și civilizației neamului până la granițele sale etnice, sprijinirea și apărarea drepturilor minorităților istorice românești, precum și a intereselor diasporei românești. Patriotismul luminat semnifică eliminarea oricăror discriminări ale minorităților și garantarea drepturilor acestor minorități în egală măsură cu eliminarea formelor de discriminare negativă.

Democrație adevărată[modificare]

Este conceptul conform căruia statul de drept trebuie să triumfe, în care respectul față de lege trebuie să fie o stare de normalitate, atât pentru cetățean cât și pentru decidenții politici, în care clasa politică trebuie să reprezinte cu adevărat interesele cetățeanului, de-a lungul întregului mandat și nu doar atunci când cere votul cetățeanului. Democrația adevărată înseamnă, că statul trebuie să devină partenerul cetățeanului, un stat care intervine atunci când cetățeanul are nevoie de intervenția statului, un stat care prin cadrul normativ vine în întâmpinarea problemelor cetățeanului, un stat care sprijină cetățeanul în inițiativa sa, un stat care respectă drepturile cetățeanului. În egală măsură democrația adevărată, însemnă că cetățeanul este la rândul său partenerul statului, și sprijină statul în reformarea sa, înțelegând că reformarea statului însemnă să descurajezi actul de mică sau mare corupție, precum și să îți exerciți cu bună credință drepturile conferite de lege.

Dreptatea socială[modificare]

Reprezintă promovarea egalității șanselor în competiția socială, printr-o alocare corectă și echitabilă a resurselor, care să asigure un nivel corespunzător de dezvoltare a educației, sănătății și culturii, prin asigurarea protecției persoanelor și categoriilor defavorizate și asigurarea stării generale de siguranță a cetățeanului.

România pentru care luptăm![modificare]

Este denumirea sub care este cunoscut programul politic al Alianței Național Țărăniste, care cuprinde atât măsuri punctuale pentru eficientizarea și normalizarea, structurilor statului, cât și un set de măsuri socio-economice, menite a scoate România din criza în care se află.

Reforma statului[modificare]

Executivul. Guvernul va putea să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului, cel mult o singură dată pe sesiune, pentru ca nu cumva un guvern cu o susținere puternică în Parlament, să abuzeze de acest lucru legiferând fără o dezbatere reală a legilor în Parlament, ocolind astfel rolul de for legislativ, al parlamentului.

Președinția. Președintele va avea dreptul de a lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat și se aprobă bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, pe lângă situațiile în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării și asigurarea ordinii publice. Acest lucru este necesar având în vedere că Președintele este unul dintre garanții aducerii la îndeplinire a obligațiilor asumate față de instituțiile UE.

Parlamentul. Un Parlament cu maxim 100 de senatori și 200 de deputați + reprezentanții minorităților naționale. Dizolvarea de drept a Parlamentului în cazul în care Președintele este suspendat din funcție, iar în urma organizării referendumului, cetățenii votează împotriva demiterii din funcție a Președintelui. Revenirea la sistemul aprobării tuturor legilor în ambele Camere ale Parlamentului și renunțarea la sistemul actual de primă Cameră sesizată și Cameră decizională, precum și la sistemul aprobării tacite a unei legi. Instituirea obligației Parlamentului de a aproba sau respinge, după caz, în ambele Camere, într-un termen de maxim 30 de zile ordonanțele de urgență emise de Guvern. Numirea de către Parlament în funcțiile importante precum cea de judecător la Curtea Constituțională, Avocat al Poporului și adjuncți ai acestuia, președinte al Curții de Conturi și al Autorității de Audit, guvernator BNR, consilieri de conturi și membrii în consiliile de administrație ale unor Autorității autonome sau președinți ai unor astfel de Autorități autonome precum ASF, ANCOM, etc. să se facă cu o majoritate calificată de 2/3. În acest fel se asigură că cel numit este o persoană profesionistă și independentă față de partidele politice care l-au numit, asigurându-se în acest fel și dialogul dintre putere și opoziție.

Măsuri economice[modificare]

Digitalizarea rapidă a României, care va duce la eliminarea corupției, prin gestionarea de către stat a sistemului de semnătură electronică și crearea pentru fiecare cetățean a spațiului virtual unic o dată cu împlinirea vârstei de 18 ani.

În agricultură, sprijinirea industriei agricole românești și în mod direct a producătorilor agricoli. În domeniul fondurilor europene, este prioritară absorbția fondurilor europene, la nivelul satului românesc, care până în acest moment, a beneficiat de câteva finanțări publice, fără a asigura o dezvoltare economică sustenabilă. Satul românesc s-a depopulat, a rămas în urmă, ca nivel de trai și putere de cumpărare. ANȚ va susține mediului rural, atât prin investiții directe, cât și indirecte.

În domeniul dezvoltării și administrației locale, ANȚ consideră că dezvoltarea trebuie să semnifice șanse egale pentru toate comunitățile, de a accede la sursele bugetare. Alocarea sumelor de la bugetul statului, pe calea proiectelor, constituie calea de eliminare a arbitrariului, a influenței politice destinate protejarea intereselor imediate de partid, precum și eficientizarea administrației locale.

În cazul sistemului de transport și infrastructură, dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport este una dintre condițiile de dezvoltare armonioasă și sustenabilă a României, precum și premisa unor investiții străine de impact.

Sistemul de sănătate, este necesară restructurarea sistemului public, pe baza principiului accesului facil și rapid la serviciile de sănătate pentru orice cetățean, oriunde s-ar afla acesta, aceasta însemnând o utilizare a fondurilor destinate acestui sector într-o modalitate eficientă, prin gestionarea transparentă și corectă a acestor fonduri.

Eficientizarea sistemului de învățământ semnifică o restructurare a sistemului educațional, care trebuie orientat spre o abordare integrală a dezvoltării unui tânăr care să aibă ca și scop pregătirea practică, alături de pregătirea teoretică, pentru integrarea sa deplină și imediată, în comunitate, ca persoană salarizată. În privința economiei și turismului, gestionarea corectă și transparentă a societăților din patrimoniul statului, instaurarea unui parteneriat real între stat și mediul de afaceri.

Resursele energetice ale țării trebuie tratate transparent, astfel încât să constituie o sursă de stabilitate a țării și să asigure o sursă de venit pe termen lung pentru țară. ANȚ susține o strategia de dezvoltare industrială, care să aducă plus valoare, și care să fie bazată pe promovarea industrializării în sectoarele în care România dispune de resurse minerale bogate, a căror prelucrare completă poate fi făcută în țară.

În viziunea ANȚ, turismul trebuie să devină o sursă majoră de venit pentru bugetul statului, statul este dator să asigure infrastructura necesară dezvoltării turismului. Cultura trebuie să devină mesagerul spiritualității românești, care să asigure promovarea și cunoașterea României în contextul universal.

În domeniul muncii și protecției sociale, România trebuie să înceapă tranziția, de la o societate rurală asistată social, spre o țară cu politici stimulative sociale, care să determine o orientare a cetățeanului, spre încadrarea în muncă ori spre inițiativa privată.

Politica de apărare și securitatea națională, România trebuie să fie consecventă cu principiile pe care le-a susținut dintotdeauna: Securitatea României se bazează pe parteneriatul strategic cu SUA, apartenența la NATO și UE. În condițiile apărării colective a NATO, considerăm că România trebuie să aibă capacitatea de a-și asigura în mare măsură apărarea prin propriile forțe.

În domeniul finanțelor publice, formula contractării de împrumuturi trebuie să devină o opțiune secundară pentru finanțarea cheltuielilor sociale, în viziunea ANȚ, soluțiile trebuie să vină din eficientizarea sistemului de colectare printr-un parteneriat stat-contribuabil, prin instaurarea și respectarea strictă a regulii predictibilității fiscal-legislative și prin stimularea investițiilor majore prin acordarea de stimulente speciale.

Justiția în viziunea ANȚ, nu trebuie să fie un loc de experimente, a diverselor guvernări, ci o instituție care conferă stabilitate statului, care este chemată pe de o parte să aplice legea corespunzător și imparțial, în condiții de celeritate și pe de altă parte să confere cetățeanului, prin întreaga sa interfață publică, sentimentul că legea este egală pentru toți.

În domeniul politicii externe predictibilitatea politicii externe trebuie să fie o regulă, întemeiată pe interesele pe termen lung a României, atât în politica de vecinătăți cât și în politica internațională. România, trebuie să contribuie substanțial la parcursul European al Moldovei, ținând cont de istoria, limba, tradițiile și cultura comună. În viziunea ANT, reprezentarea României trebuie să fie făcută de profesioniști, cu profesionalism.

Structură[modificare]

Președintele partidului, conduce partidul împreună cu structurile statutare și reprezintă partidul în toate relațiile sale publice.

Biroul Național de Conducere, este structura de conducere națională, care asigură conducerea curentă a partidului între două Congrese și este alcătuit din 7 membrii plini și 2 membrii supleanți. }n urma Congresului de constituire structura Biroului Na'ional de Conducere este: Președinte Radu Ghidău, Prim-vicepreședinte Alecu-Florin Diaconu, Secretar General Horia Valerian Radocea, Vicepreședinți: Dragoș-Corvin Oncescu, Călin Oancea, Tudorel Chesoi și Dan-Claudiu Iamandi.

Delegația Permanentă Națională, este alcătuită din membrii Biroului Național de Conducere, din Președinții filialelor județene a partidului, președintele Organizației de Tineret, președintele Organizației Tineretului Universitar și președinta Organizației de Femei. Delegația Permanentă Națională, desemnează la propunerea Biroului Național de Conducere, candidații la alegerile parlamentare și europarlamentare, precum și candidatul partidului la alegerile Prezidențiale. De asemenea desemnează, miniștrii și prim-ministrul partidului.

Organizația de Tineret a Alianței Național Țărăniste, grupează toți membrii partidului cu vârsta până la 35 de ani, având o structură națională și județeană. Apartenența la organizația de tineret, este la libera alegere a fiecărui membru al partidului. Președintele Organizației de Tineret a partidului este Alexandru Tănase.

Tineretul Universitar al Alianței Național Țărăniste, grupează toți membrii partidului care sunt în cursul studiilor universitare.

Organizația de Femei a Alianței Național Țărăniste, grupează toți membrii partidului de sex feminin, care își exprimă dorința de face parte din această organizație. Președinta Organizației de Femei a partidului este Irina Diana Poșa.

Alegeri locale 2020[modificare]

Alianța Național Țărănistă a participat la alegerile locale din 27 septembrie 2020, prezentând liste de canidați în județele: Arad, Argeș, Constanța, Ilfov, Maramureș și Municipiul București, în total un număr de 23 de liste. În urma alegerilor locale partidul are un primar, în persoana d-lui Dragoș-Nicolae Boncea, în comuna Comuna Poienarii de Argeș, Argeș, din Județul Argeș un număr de 7 consilieri locali (3 consilieri locali în Jud. Arad, 2 consilieri locali în Jud. Maramureș și 7 consilieri locali în Jud. Argeș).

Note[modificare]

  1. ^ PS News - Alianța Național Țărănistă ia ființă la 24 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu: România trebuie să revină la o stare de normalitate
  2. ^ Flux 24 - S-a creat Alianța Național Țărănistă
  3. ^ Agerpres - Comunicat de presă - Alianța Național Țărănistă
  4. ^ Aradon-Țărăniștii, într-un nou partid
  5. ^ Constanta 100%-Alianța Național Țărănistă va conta în alegerile locale din Constanța
  6. ^ Flux 24 - Poziție ANȚ privitoare la comparația făcute de către Domnul Adrian Năstase cu Iuliu Maniu
  7. ^ Newsweek - Alianța Țărănistă îl critică pe Năstase, care s-a comparat cu Iuliu Maniu
  8. ^ Via Cluj TV - Vechii țărăniști își lansează un partid nou – Alianța Național Țărănistă
  9. ^ Mediafax - A apărut un nou partid țărănist
  10. ^ luju.ro - Alianta National Taranista condamna modificarea legii privind comercializarea produselor alimentare

Legături externe[modificare]

This article "Alianța Național Țărănistă" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Alianța Național Țărănistă. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modificare]