<addthis />

Asociația A.C.M.P.E.

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

A.C.M.P.E. (Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie)[modificare]

 • (1) Asociația A.C.M.P.E. este o persoana juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a proteja interesele membrilor săi în raport cu:
  • orice societate comercială care deține licență valabil emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.)
  • autoritățile publice implicate în derularea oricărui contract care face referire la energia electrică sau gazele naturale încheiat de către oricare dintre membrii Asociației
 • (2) În realizarea acestui scop, Asociația urmărește următoarele obiective:
  • îmbunătățirea permanentă a cadrului legislativ din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
  • urmărirea permanentă a respectării prevederilor legale aplicabile contractelor cu referire la domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, precum și la domeniile conexe acestora, încheiate de membrii Asociației
  • negocierea celor mai bune condiții contractuale de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale pentru membrii Asociației
 • (3) Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația va îndeplini în special următoarele activități principale:
  • informarea permanentă a membrilor săi cu privire la fiecare aspect legislativ
  • implicarea activă în consultările publice care fac referire la domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
  • implicarea activă în soluționarea situațiilor conflictuale dintre membrii săi și companiile cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare, vânzare-cumpărare sau prestații servicii în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
  • negocierea contractelor de furnizare a energiei electrice și/sau gazelor naturale în numele și pe seama membrilor

Legături externe[modificare]

https://www.acmpe.org

Vezi și[modificare]

[[Categorie:]]


This article "Asociația A.C.M.P.E." is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Asociația A.C.M.P.E.. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.