<addthis />

Asociația Femeilor Rome din România

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Asociația Femeilor Rome din România (AFRR) este a organizație neguvernamentală ce are drept deziderat incluziunea socială a acestui grup minoritar de femei.[1] Activitatea acestei asociații are punct de pornire anul 1996 și vizează în mod principal acțiuni în domeniul protecției drepturilor omului și a incluziunii sociale. Asociația vizează și tutelează aspecte de integrare pe piața muncii, educație, sănătate, locuire, violență domestică, căsătorii timpurii în rândul femeilor de etnie romă și care se confruntă cu situații de discriminare și de excluziune.

Misiune[modificare]

Pentu implementare și îndeplinirea misiunii ce reiese din activitatea asociației, AFRR și-a fixat următoarele obiective[1]  :

  • îmbunătățirea accesului femeilor rome pe piața muncii
  • facilitarea accesului la educație de bună calitate
  • asigurarea de educație pentru sănătate și pentru sănătate reproductivă pentru femei
  • asigurarea de asistență socială
  • protejarea femeilor și copiilor romi.

Domenii de activitate[modificare]

Incluziunea socială a persoanelor aparținând minorității romilor, facilitarea accesului lor pe piața muncii și promovarea unei societății incluzive, prin care să se asigure bunăstarea tuturor cetățenilor săi reprezintă o prioritate pentru Asociația Femeilor Rome din România. Activitatea desfășurată ține pe de o parte de o dezvoltare comunitară prin cercetare, resurse umane de formare, management de proiecte de dezvoltare a femeilor rome și pe de altă parte de o cooperare internațională în domenii precum cultură, sănătate, educație, antidiscriminare[2]. Asociația Femeilor Rome din România colaborează cu instituții publice din România pentru realizarea unor programe sociale destinate acestui grup țintă. Câteva exemple sunt : Ambasada SUA București, Soros Foundation – Women’s Program, Comisia Europeană prin PHARE, Global Women’s Foundation – San Francisco, Banca Mondială, Johns Hopkins University – USA, UNICEF, EAST – WEST Network for Women Foundation -New York[3].Printre programele derulate găsim: Alfabetizarea Copiilor si a Tinerilor Romi, Program de informare despre contraceptie si planning familial in comunitatile de romi traditionali, Formarea a 20 de tineri romi, fete si baieti ca mediatori, “Femeile Rome Pot Reusi”[1].

Proiectul „Incluziunea socială a femeilor rome”[modificare]

Asociația Femeilor Rome din România (AFRR), în parteneriat cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale , Agenția Națională pentru Romi (ANR) și Centrul European pentru Drepturile Romilor (CEDR)- European Roma Rights Center, au început implementarea proiectului “Incluziunea Socială a Femeilor Rome” pe data de 27 ianuarie 2010[4]. Obiectivul general este cel de a susține îmbunătățirea situației femeilor rome prin intermediul dezvoltării mecanismelor de promovare a egalității de șanse[5]. Printre obiectivele specifice[6] se numără analizarea situației actuale cu accent pe educație și muncă, consolidarea unor politici, structuri și mecanisme menite să susțină egalitatea de șanse la nivel local și național, promovarea modelelor de bună practică din spațiul european și național dar și asigurarea accesului egal la educație și în piața muncii.

Tot în cadrul acestui proiect AFRR în colaborare cu ceilalți parteneri au inaugurat la Ploiesti, Iasi și Constanta trei Centre Regionale pentru Femei Rome. Serviciile gratuite oferite în aceste centre sunt[7] :

  1. Informare, consiliere si orientare pe piata fortei de munca
  2. Cursuri de formare profesionala autorizate CNFPA
  3. Consultantă si asistenta pentru demararea unei afaceri
  4. Informare privind principiile egalitatii de sanse

Referințe[modificare]


This article "Asociația Femeilor Rome din România" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Asociația Femeilor Rome din România. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.