<addthis />

Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” din orașul Căușeni

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu  funcționează sub autoritatea Consiliului Raional Căușeni în cadrul Direcției Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism. Biblioteca raională, de la fondarea ei activează ca centru metodologic, logistic și dezvoltator pentru toți bibliotecarii din raionul Căușeni. Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” este amplasată în incinta Casei Raionale de Cultură pe o suprafață de  452 m2.

Personalul bibliotecii pune accent pe continuarea tradițiilor de performanță construite în timp de instituție și tinde spre inovație în toate sferele de activitate. Se apreciază modernizarea ca o valoare în deservirea cu mult profesionalism, demnitate și fidelitate față de utilizatori. Se aspiră spre armonizarea relațiilor cu utilizatorii și partenerii bibliotecii prin promovarea flexibilității, deschiderii,  colaborării,  stimulării  curajului de a promova schimbări pozitive spre binele comunități. Biblioteca promovează valori nediscriminatorii pentru fiecare membru al comunității și contribuie  la incluziune și  echitate socială .

Viziune:  Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” Căușeni este un centru de activism comunitar, cu oferte inovative puse la dispoziția cetățenilor, în conformitate cu necesitățile și aspirațiile acestora, și care se realizează prin valorificarea resurselor și potențialului bibliotecii.

Misiune:  Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” Căușeni dezvoltă, promovează și oferă acces liber și gratuit la servicii moderne de calitate prin:

 • deschidere și flexibilitate în raport cu toți utilizatorii;
 • utilizare eficientă a tehnologiilor informaționale;
 • evaluare activă a necesităților membrilor comunității, precum și nevoile de instruire profesională a bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci din raion;
 • asigurare a managementului eficient al resurselor, competențelor, eforturilor și energiilor;
 • livrare de produse utile și atractive diferitor grupuri țintă;
 • diseminare multidimensională a succeselor și bunelor practici de relaționare cu toți actorii comunitari și regionali.

Valorile prioritare ale bibliotecii:

 • Vizibilitate și eficiență a activității;
 • Autocunoaștere și instruire continuă;
 • Formarea  si întreținerea spiritului comunitar;
 • Modernizare;
 • Creativitate și inovație;
 • Profesionalism și interes;
 • Colaborare și parteneriate;
 • Încrederea utilizatorilor.

Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” Căușeni fortifică motivația tuturor bibliotecarilor din r-l Căușeni pentru o formare continuă, pentru o acumulare de noi competențe, iar pentru cetățeni biblioteca vine cu oferte și invitații permanente pentru participare la activitățile  recreative și cele culturale prin  generarea, implementarea, multiplicarea inovațiilor și prin prestarea serviciilor de bibliotecă de calitate. Dorind să devină și să rămână competitivă în spațiul prestării serviciilor cu caracter social, educativ, informativ, de dezvoltare profesională continuă și dezvoltare a personalității, BPR „Ion Ungureanu” Căușeni tinde spre diversificarea serviciilor destinate cetățenilor din comunitate, având în vedere necesitățile lor de informare, dar și obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național specificate în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2020, cât și la nivel internațional elaborate de ONU. Astfel, realizarea acestui deziderat a fost posibil datorită contribuției fiecărui bibliotecar din rețeaua de biblioteci raională prin crearea de parteneriate relevante, cooperarea la nivel local cu instituțiile educaționale, medicale, culturale ș.a.

Servicii[modificare]

 • „Competențe digitale pentru fiecare”
 • ”Ora de engleză”
 • ”Educație mediatică”
 • „Pregătim temele pentru acasă la bibliotecă” – Filiala copii BPR Căușeni
 • Dezvoltarea gândirii și logicii – „Clubul amatorilor de Șah” Filiala Copii a BPR
 • „Clubul de Robotică” BPR Căușeni
 • Dezvoltarea abilităților de lectură – „Ora poveștilor” – Filiala Copii Căușeni
 • Educarea cetățenilor privind utilizarea serviciilor E-Guvernare - „E-Guvernare pentru toți”
 • Cultură și recreere:
 • „Cinefilul digital” BPR Căușeni
 • ODD 8. Orientare în carieră „ICAN- pentru o carieră de succes” –BPR Căușeni
 • Pe parcursul anului 2019 în parteneriat cu ONG „Asociația Psihologilor Tighina” Biblioteca raională a fost prezentă cu activități în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunitară pe ambele maluri ale Nistrului – in acțiune”. În cadrul acestui proiect BPR Căușeni are menirea de a organiza și presta instruiri IT bibliotecarilor și altor specialiști din localitățile din stânga Nistrului, cât și activități de promovare a egalității în drepturi a femeilor, prevenirea traficului de ființe umane și violența în familie. Aceste activități sunt în corelare cu Obiectivele 5 și 9 ale ODD-urile  ONU.

Aceste servicii au fost unele din cele mai solicitate, care au avut un impact major asupra dezvoltării BPT Căușeni și care au contribuit esențial la îmbunătățirea imaginii bibliotecii în comunitate.[1]

Note[modificare]

 1. „Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu" Căușeni”. Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” Căușeni. Accesat în . Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.

Legături externe[modificare]

Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” din orașul Căușeni pe Facebook

Blogul Bibliotecii Publice Raionale „Ion Ungureanu” Căușeni


This article "Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” din orașul Căușeni" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Biblioteca Publică Raională „Ion Ungureanu” din orașul Căușeni. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.