You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Foaie bisericească

De la EverybodyWiki Bios & Wiki


Revista "Foaie bisericeasca"

   1 octombrie 1919 – apare o dată pe lună, pînă în decembrie 1919, revista Foaia bisericească.Organul Eparhiei Ortodoxe Române din dieceza Clujului. Redactor responsabil Virgil Nistor.
   “Fără carte, omul nu este om,ci este mai mult un dobitoc. […] Rușinea de pînă aici, că noi avem cei mai mulți analfabeți, să o ștergem ca pe cea mai urîtă pată de pe fața noastră”.       
    Colaborează: Seb. Stanca, Nicolae Ivan, Ilarion Pușcariu. Revista avea menirea de a comunica cu oficiile protopopești și parohiale circularele importante și măsurile pentru o administrație mai promptă și mai cu efect. 
    Rolul revistei era acela de a informa oamenii că “biserica este singura instituție a cărei problemă specială este ca prin școală să se creeze caractere morale curate, deoarece la temelia ei zace educația religioasă. Iar adevărata moralitate crește numai din sămînța religiozității. […] Biserica vrea să dea statului român cetățeni integri, caractere morale neprihănite. Biserica noastră vrea să garanteze statului român educația religioasă morală a cetățenilor săi.” 
    Revista prezintă o serie de extrase ( din Protocolul; Sinodului Arhidiecezan), documente ( referitoare la înființarea Episcopiei din Cluj), ordin circular (referitor la încasarea dărilor bisericești) etc.

This article "Foaie bisericească" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Foaie bisericească. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modificare]