You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Ștefănescu Grigorie

De la EverybodyWiki Bios & Wiki


Ștefănescu Grigorie
[[File:
|300px|link=]]
Born 31.01.1942 in Zgurița, Soroca, Republica Moldova as Ștefârță Grigorie
🏳️ Nationality Română
💼 Occupation
Profesor
❤️ Spouse(s) Angelica Ștefănescu (căsătorit din 1973-prezent)
👶 Children Cristina Ștefănescu

Grigorie Ștefănescu (n. 31 ianuarie 1942, Zgurița, jud. Soroca, Republica Moldova) este profesor doctor în biologie, lucrarea de doctorat fiind susținută sub conducerea prof. univ. dr. docent Corneliu-Constantin Zolyneak, având teza cu tema Studiu asupra influențării prin compuși chimici a efectelor genetice-radioinduse la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), susținută la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, la data de 15 aprilie 1983.

Biografie[modificare]

La 17 martie 1944 se refugiază împreună cu familia în România, stabilindu-se, pentru început, în localitatea Dulceanca, județul Teleorman. La naștere, numele de familie a fost ȘTEFÂRȚĂ. În urma cererii acestuia, aprobată prin Decizia Nr. 156.214/513, din 11 iunie 1970, a Inspectoratului General al Miliției, din M.A.I., numele de familie a fost schimbat în ȘTEFĂNESCU. Este căsătorit din anul 1973 cu Ștefănescu Angelica, fostă profesoară la mai multe licee din Baia Mare în prezent pensionară. Are o fică, Ștefănescu Cristina, lector univ. dr. la Catedra de Botanică farmaceutică, de la Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca.

Pregătire profesională[modificare]

Făcând parte dintr-o familie de refugiați basarabeni, cu domiciliul instabil, a urmat în anii 1948-1952 clasele primare în Roșiori de Vede, Măldăieni, Dulceanca (județul Teleorman), Batăr, Salonta (județul Bihor), sub îndrumarea a șase învățători. Clasele gimnaziale le-a frecventat la Școala generală nr. 1 din Salonta, județul Bihor, în perioada 1952-1955. A urmat studiile liceale la Școala medie nr. 1 (în prezent Liceul “Emanoil Gojdu”) din Oradea, fiind absolvent în anul 1959 și promovând examenul de maturitate (bacalaureat), cu media 8, în sesiunea din luna iunie a aceluiași an.

Începând cu data de 1 octombrie 1959, a urmat cursurile secției Biologie-Geografie a Facultății de Biologie-Geografie de la Universitatea “Babeș-BolyaiCluj-Napoca, fiind absolvent în promoția 1964, cu specializarea biolog-zoolog. Examenul de Stat l-a susținut în luna iunie 1964, obținând media generală 10. Lucrarea de licență a avut drept subiect “Concepția evoluționistă a lui Emil Racoviță” și ea atestă preocupările pentru aprofundarea unei problematici din cadrul disciplinelor de Evoluționism și Genetică, soldate cu unele comunicări prezentate la manifestări științifice studențești de nivel național.

În cadrul activității de perfecționare profesional-științifică a efectuat următoarele stagii de specializare:

 • semestrul I al anului universitar 1966-1967, la Catedra de Biologie generală și genetică, a Facultății de Biologie, de la Universitatea București, sub conducerea prof. univ. dr. Nicolae Botnariuc și conf. univ. dr. Petre Raicu;
 • perioada 1.10.1969 – 31.12.1969, la Catedra de Biologie generală și genetică de la Facultatea de Biologie-Geografie a Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. univ. dr. Tiberiu Persecă, conf. univ. dr. Octavian Precup și șef lucr. dr. Nicolae Coman;
 • intervalul 1.07.1971 – 1.10.1971, în cadrul Laboratorului de Genetică al Facultății de Biologie-Geografie de la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, sub coordonarea conf. univ. dr. Corneliu-Constantin Zolyneak și șef lucr. dr. Iordachi Tudose.

Teza de doctorat, intitulată “Studiu asupra influențării prin compuși chimici a efectelor genetice, radioinduse la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), a fost susținută în cadrul Facultății de Biologie, Geografie și Geologie de la Universitatea “Al. I. Cuza” , Iași, la data de 15 aprilie 1983. Conducerea științifică a doctoranturii a fost realizată de prof. univ. dr. docent Corneliu-Constantin Zolyneak. Pe baza hotărârii Comisiei de doctorat, confirmată de Comisia Superioară de Diplome și prin Ordinul nr. 5016/30.05.1983 al M.E.Î. i s-a conferit titlul științific de doctor în biologie. Unele date și rezultate din cadrul tezei de doctorat au constituit substanța unui număr de contribuții menționate în lista lucrărilor publicate. De asemenea, pe osatura tezei de doctorat și a altor date complementare, a publicat, în anul 2004, la editura Dacia, volumul intitulat Radiomodificarea chimică în radiogenetica vegetală. Studiu monografic și experimental.[1]

Activitatea didactică[modificare]

Activitatea didactică în învățământul universitar[modificare]

După încheierea studiiilor universitare, prin dispoziție a M.E.I., a fost repartizat, cu începere de la 1.09.1964, la Facultatea de Științe naturale și agricole de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Baia Mare, fiind numit în funcția de preparator la disciplina Zoologia nevertebratelor. În cadrul acestei funcții mi s-a încredințat, în semestrul II al anului universitar 1966-1967 și în anii universitari ulteriori, sarcina dificilă și de responsabilitate a efectuării suplinirii la cursul și lucrările practice pentru disciplina Biologia generală, genetică și ameliorare. În perioada 26.06.1967 – 25.12.1967 a fost încorporat.În intervalul 1.03.1968 – 19.12.1969 a deținut funcția didactică de asistent suplinitor, conducând lucrările practice și seminariile de Biologie generală, genetică și ameliorare și suplinind în continuare predarea cursului la această disciplină.

În perioada 20.12.1969 – 24.02.1972 a avut funcția de asistent titular, iar la data de 25.02.1972 a fost promovat, prin concurs, șef lucrări titular, deținând această funcție până la data de 1.09.1989. De fapt, a funcționat efectiv ca șef de lucrări titular, conducând cursul și lucrările practice la disciplina Biologie generală, genetică și ameliorare, până la data de 1.09.1986, când Secția de Științe naturale și agricole de la Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare și-a încetat activitatea, prin desființare.

În intervalul 1.09.1986 – 1.09.1989, potrivit canoanelor epocii, a fost considerat șef lucrări în restrângere de activitate, fiind pus la dispoziția Inspectoratului Școlar Județean Maramureș și ocupând, “prin detașare”, funcția de profesor la mai multe licee din municipiul Baia Mare.

Începând cu anul universitar 1991-1992, la Universitatea din Baia Mare, în cadrul Facultății de Litere și Științe, a luat ființă specializarea Biologie-Ecologie, cu durata de 5 ani. Deoarece disciplinele în care deținea competențe profesionale, precum Genetica, Biologia celulară și Evoluționismul, a fost repartizate prin Planul de învățământ al specializării respective la anii de studiu III și IV.

În anul aniversitar 1993-1994, în locul specializării Biologie-Ecologie, care a trecut în lichidare, la Facultatea de Litere și Științe de la Universitatea din Baia Mare a luat ființă specializarea Biologie-Chimie, cu durata de 4 ani.

Din data de 1.03.1995 a obținut, prin concurs, funcția de șef lucrări titular pentru disciplinele Genetica, Evoluționismul și Biologia celulară, de la specializarea Biologie-Ecologie.

În paralel cu desfășurarea activității didactice la vechea specializare, în calitate de șef lucrări titular a predat la nou-înființata specializare, începând cu anul universitar 1995-1996 și până în anul universitar 2006-2007, cursul și lucrările practice, la Genetică, cursul și seminariile, la Bioevoluție, precum și cursul și lucrările practice la Biologia celulară, toate cele trei discipline fiind evident înrudite.

Începând cu anul universitar 2004-2005, a ocupat funcția de cadru didactic asociat și la Colegiul de Asistenți medicali de la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, Arad, filialele Baia Mare și Satu Mare, predând Biologia celulară și Genetica medicală. În continuare, această colaborare a funcționat și în anii universitari 2005-2006 și 2006-2007, când am predat, în cadrul Facultății de medicină, disciplina Biologia celulară, la specializările Asistenți medicali (anul I, la filialele Baia Mare și Satu Mare) și Farmacie (anul II, la filiala Satu Mare), precum și Genetică medicală, la specializarea Asistenți medicali (anul II, filiala Satu Mare). În anul universitar 2006-2007, la Facultatea de științe ale naturii (filiala Satu Mare) de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, am predat la specializarea Ecologia și protecția mediului (anul II) disciplina Ecologia populațiilor, iar la aceeași specializare (anul III) precum și la specializarea Biologie (anul III) am predat disciplina Genetica.

Din 1.10.2004 a obținut, prin concurs, funcția de conferențiar universitar titular pentru disciplinele Genetica, Evoluționismul și Biologia celulară, de la specializarea Biologie-Ecologie a Universității de Nord Baia Mare.

La data de 1.10.2007, la 65 de ani, conform legii, a încetat raporturile de muncă la Universitatea de Nord Baia Mare, pentru ca, începând cu aceeași dată, să fie încadrat, prin concurs, în calitate de conferențiar universitar titular la Facultatea de Științe ale Naturii, de la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, pentru disciplinele Genetica, Evoluționismul, Ecologia populațiilor, Biologia dezvoltării și Imunologie, la specializările Ecologie și protecția mediului și Biologie ale acestei instituții universitare private.

Începând cu 1.07.2011 devine pensionar.

Activitatea didactică în învățământul preuniversitar[modificare]

Între 1.09.1989 – 31.01.1990 a fost încadrat ca profesor titular la Liceul de Științele naturii și Liceul Sanitar din Baia Mare, iar începând cu data de 1.02.1990 și până la 1.11.1993 a fost numit inspector școlar pentru specialitatea Biologie, revenind la catedră, la Liceul “Emil Racoviță”, în perioada 1.09.1993 – 1.03.1995. Cu toate că repartizarea în învățământul preuniversitar a reprezentat o deturnare greu resimțită de la făgașul activității universitare, în care dobândise experiență didactică, cunoștințe și competență științifică, s-a străduit să se achite cât mai onorabil și față de cerințele noii ipostaze profesionale, având elevi olimpici premiați la nivel național.

Activitatea socio-profesională[modificare]

 • președinte la Filiala Maramureș a Societății de Științe Biologice, între anii 1983 și 1993;
 • membru în conducerea Filialei de Nord-Vest (jud. Maramureș și Satu Mare) a Societății Naționale de Biologie Celulară din România și participant în colectivul de organizare a celei de a 19-a sesiuni științifice anuale a S.N.B.C., din 7-10 iunie 2001, Baia Mare;
 • șeful Catedrei de biologie (1999-2003), din cadrul Specializării biologie-chimie de la Facultatea de Științe, a Universității de Nord din Baia Mare;
 • șeful Catedrei de Științe ale Naturii (2007-2010) de la Facultatea de Științe ale Naturii, a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad;

Cărți elaborate și publicate[modificare]

Manuale universitare publicate la edituri (în specialitatea postului)[modificare]

Atât în perioada 1972-1986, cât mai ales începând cu anul universitar 1995-1996 și până în prezent a elaborat suporturi de curs pentru disciplinele: Bioevoluție, Genetică și Biologie celulară. Pe baza acestora, printr-o îmbunătățire și aducere la zi cât mai largă și mai completă a publicat două volume cu destinație didactică și științifică:

Monografii și literatură de știință publicate la edituri[modificare]

Articole publicate în reviste din străinătate[modificare]

 • Ştefănescu Gr., (2000) – Date privind incidenţa anomaliilor congenitale în bazinul industrial Baia Mare, în: Materialele Conferinţei ştiinţifico-metodice “Învăţământul universitar din Moldova la 70 de ani”, Univ. de Stat din Tiraspol, Chişinău, 9-10 octombrie 2000, vol. II, 71-74;
 • Ştefănescu Gr., (2000) – Influenţa fondului genetic asupra expresiei fenotipice a genei Bar de la Drosophila melanogaster Meig., în: Materialele Conferinţei ştiinţifico- metodice “Învăţământul universitar din Moldova la 70 de ani”, Univ. de Stat din Tiraspol, Chişinău, 9-10 octombrie 2000, vol. II, 74-77
 • Marian Monica, Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., (2001) – Anthropic modification of forests from Codru's region, Acta Pericemonologica rerum ambientum Debrecina, Tomus I, 43-54.

Articole publicate în reviste de specialitate, în limbi de circulaţie internaţională[modificare]

 • Ştefănescu, Gr. (2000) – Preliminary data regarding the possibility of   industrial melanism in the Two-spot Ladybird, Adalia bipunctata L., in the Baia Mare area, Studii şi comunicări, Ştiinţele naturii, Muzeul Satu Mare, Satu Mare, vol. I, 463-467;
 • Ardelean, G., Rusu Alina, Ştefănescu, Gr., (2002) – Study of interespecific relationships between two population of bank voles (Clethrionomys glareolus) and wood mices (Apodemus sylvaticus), “Argessis”, Studii şi comunicări, Muzeul judeţean Argeş, Seria Ştiinţele naturii, tom IX-X, 312-318;
 • Ştefănescu, Gr., (2009) – The possible correlation between the frequency of congenital anomalies and the chemical pollution in the industrial area of Baia Mare, în: Ardelean, A., Crăciun, C., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2009, vol. XIV, issue 1, 201-205, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.

Articole publicate în reviste (periodice) de specialitate în limba română (rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională)[modificare]

 • Ştefârţă (Ştefănescu) Gr., Coman, N., (1969) – Influenţa unor radioprotectori asupra frecvenţei mitozelor la Vicia faba L., Bul.Şt. Inst. Ped. Baia Mare, Seria B, Biol., Fiz. Chim., Mat, I, Nr.1, 139-146;
 • Coman, N., Ştefănescu, Gr., (1971) – Influenţa unor tranchilizante asupra ciclului mitotic la Vicia faba L., Studia Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Seria Biol., Nr. 1, 119-126;
 • Zolyneak, C.C., Ştefănescu, Gr., (1972) – Efectele unor factori care influenţează radiosensibilitatea tomatelor (I), Bul. Şt. Inst. Ped. Baia Mare, Seria B, Biol., Fiz.,-Chim., Mat., vol IV, 62-67
 • Ştefănescu, Gr., (1972) – Efectul radioprotector al cisteinei asupra aberaţiilor cromozomiale din meristemul radicular de Lycopersicon esculentum Mill. iradiat gamma (I), Bul. Şt. Inst. Ped. Baia Mare, Seria B, Biol., Fiz.,-Chim., Mat., vol IV, 68-75
 • Ştefănescu, Gr., Zolyneak, C.C., (1980 a) – Acţiunea radiosensibilizatoare a cofeinei asupra modificărilor mitotice şi aberaţionale induse de radiaţii X la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), Bul. Şt. Inst. Înv. Sup. Baia Mare, Seria B, Mat., Fiz.-Chim., Biol.-Geol., vol. V, 102-111;
 • Ştefănescu, Gr., Zolyneak, C.C., (1980 b) – Relaţia doză-efect în acţiunea pro-tectoare a cisteinei asupra aberaţiilor cromozomiale, gamma radioinduse la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), Travaux Station Stejarul, Ecol.Terr. et Génét., Pângăraţi-Neamţ, 179-186;
 • Soreanu, I., Ştefănescu, Gr., (1980) – Cercetări privind biometria însuşirilor morfologice şi compoziţia chimică a fructelor unor taxoni infraspecifici de Castanea sativa Mill., de la Baia Mare, în: Marmaţia, Anuar V-VI, Seria Ştiinţe naturale, Muzeul Judeţean Maramureş, 138-142;
 • Ştefănescu, Gr., Zolyneak, C.C., (1983 a) – Modificarea efectelor genetice radioinduse la tomate prin tratamente cu tiouree, Bul. Şt. Inst. Înv. Sup. Baia Mare, Seria B, Mat., Fiz.-Chim., Biol.-Geol., vol. VI, 88-92
 • Ştefănescu, Gr., Zolyneak, C.C., (1983 b) – Relaţia doză-efect în cadrul acţiunii radioprotectoare a glutationului la tomate, Bul. Şt. Inst. Înv. Sup. Baia Mare, Seria B, Mat., Fiz.-Chim., Biol.-Geol., vol. VI, 99-103;
 • Ştefănescu, Gr., (1991) – Influenţa concentraţiei cofeinei asupra efectelor mutagene induse la plante, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B,      Fiz.-Chim., vol. VIII, 257-264. 5.11;
 • Ştefănescu, Gr., (1992 b) – Imperativele prezentării corecte şi complete a contribuţiei lui Gregor Johann Mendel la dezvoltarea geneticii, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. IX, Fiz., Chim., Biol., 191-198;
 • Ştefănescu, Gr., Micluţă, A., Bartók Katalin, (1992) – Zonarea intensităţii poluării atmosferice în bazinul industrial Baia Mare cu ajutorul lichenilor, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. IX, Fiz., Chim., Biol., 199-205;
 • Ştefănescu, Gr., (1993 a) – Motivaţia evoluţionistă a experienţelor efectuate de Mendel la alte plante decât mazărea, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. X, Chim.- Biol., 124-128;
 • Ştefănescu, Gr., (1993 b) – Studiu asupra radioprotecţiei genetice a dimetil-sulfoxidului la plante, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. X, Chim.- Biol., 129-133;
 • Ştefănescu, Gr., (1994 a) – Prioritatea lui Gregor Mendel în descoperirea unor fenomene genetice de interacţiune alelică şi nealelică, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XI, Chim.- Biol., 151-159;
 • Ştefănescu, Gr., (1994 b) – Frecvenţa şi rata de sex a malformaţiilor congenitale la nou-născuţi din Baia Mare (I), Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XI, Chim.- Biol., 161-165;
 • Ştefănescu, Gr., (1996 a) – Frecvenţa şi rata de sex a malformaţiilor congenitale la nou-născuţi din Baia Mare (II), Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XII, Chim.- Biol., 149-152;
 • Ştefănescu, Gr., (1996 b) – Influenţa temperaturii asupra duratei ciclului mitotic la Allium cepa, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XII, Chim.- Biol., 153-155;
 • Ştefănescu, Gr., (1996 c) – Efectele unor factori care influenţează radiosen-sibilitatea tomatelor (II), Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XII, Chim.- Biol., 156-160;
 • Tămaş, M., Wilk Monica, Ştefănescu, Gr., Cord Marinela, Ţinc Alina, (1997) – Cercetări fitochimice asupra frunzelor de afin american (Vaccinium corymbosum L.), cultivat în România, Farmacia, vol. XLV, Nr. 5, 43-50;
 • Ştefănescu, Gr., (1998) – Unele observaţii asupra frecvenţei formelor melanice de Adalia bipunctata L. în zona Baia Mare, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XIII, Chim.- Biol., 138-143;
 • Ştefănescu, Gr., Bartók Katalin, (1998 a) – Criterii lichenologice în cartarea intensităţii poluării atmosferice în centre urbane şi bazine industriale, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol. XIII, Chim.- Biol., 127-132;
 • Ştefănescu, Gr., Bartók Katalin, (1998 b) – Noi date privind cartarea lichenologică a intensităţii poluării atmosferice în bazinul industrial Baia Mare, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Seria B, vol.XIII, Chim.- Biol., 133-137;
 • Ştefănescu, Gr., Ardelean, G., (1998 a) – Semnificaţiile ecologice ale conformaţiilor locomotoare adaptative de la amfibieni, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 8, 315-320;
 • Ştefănescu, Gr., Ardelean, G., (1998 b) – Frecvenţa malformaţiilor congenitale din zona Baia Mare în relaţie cu fenomenul Cernobâl, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 8, 321-326;
 • Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., (1998) – Reptilele din judeţul Satu Mare, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 8, 335-339;
 • Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., Iosip Maria (1998) – Zone ecologic sensibile în bazinele Someş şi Tisa din judeţul Satu Mare, “Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad”, Seria B, vol. 8, 348-350;
 • Floca, L., Mihăescu, R., Dimen, L., Vescan, I., Berkesy, L., Berkesy Corina, Ştefănescu Gr., (1998) – Implicaţiile activităţilor industriale asupra calităţii mediului înconjurător din zona Zlatna, Munţii Apuseni,  Studii şi cercetări, Ştiinţele naturii, Muzeul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, vol. 4, 295-304;
 • Ştefănescu, Gr., (1999 a) – Noi date asupra frecvenţei unor malformaţii congenitale în zona Baia Mare, Analele Univ. Oradea, Tom VI, Biol., 229-240;
 • Ştefănescu, Gr., (1999 b) – Criterii generale privind utilizarea radioprotecţiei chimice la sisteme-test vegetale, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 140-146;
 • Ştefănescu, Gr., (1999 c) – Mecanismele de acţiune ale unor compuşi radio-protectori care conţin sulf, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 147-152;
 • Ştefănescu, Gr., (1999 d) – Problema biomului ca sistem reprezentativ în ierarhia nivelurilor de organizare a materiei vii, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 153-156;
 • Ştefănescu, Gr., (1999 e) – Evoluţia incidenţei malformaţiilor congenitale din zona Baia Mare în perioada 1981-1990, Studii şi cercetări, Biologie, Muzeul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, vol. 5, 197-201;
 • Ştefănescu, Gr., Ardelean, G., (1999 a) – Semnificaţiile ecologice ale conformaţiilor locomotoare adaptative de la reptilieni, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 136-139;
 • Ştefănescu, Gr., Ardelean, G., (1999 b) – Frecvenţa sindromului Down la nou-născuţi din zona Baia Mare, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 333-337;
 • Ştefănescu, Gr., Ardelean, G., (1999 c) – Rata malformaţiilor congenitale la nou-născuţi din zona Baia Mare, în relaţie cu unii factori teratogeni, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 337-342;
 • Ştefănescu, Gr., Ştefănescu Cristina (1999 ) – Efectele mitotice ale mepro-bamatului la sisteme-test vegetale, Analele Univ. Oradea, Tom VI, Biol., 241-250;
 • Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., (1999 a) – Ihtiofauna cursului superior al Turului, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 472-478;
 • Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., (1999 b) – Avifauna pădurii Heresteţ (Tăşnad), Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 479-490;
 • Ardelean, G., Ştefănescu, Gr., (1999 c) – Genetica şi comportamentul uman, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 9, 520-525;
 • Ştefănescu, Gr., (2000 a) – Bazele experimentale ale teoriei factorilor ereditari elaborată de Gregor Mendel, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 10, 46-52;
 • Ştefănescu, Gr., (2000 b) – Aspecte privind concepţia evoluţionistă a lui  Emil Racoviţă, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 10,  53-56;
 • Ştefănescu, Gr., (2001 a) – Studiul unor factori implicaţi în incidenţa naşterilor gemelare de la maternitatea Baia Mare, Bul. Şt. Univ. Nord Baia Mare, Seria B, vol. XIV, Chim.-Biol., 172-181;
 • Ştefănescu, Gr., (2001 b) – Unele date privind riscul malformativ la nou-născuţi în aria Baia Mare, Bul. Şt. Univ. Nord Baia Mare, Seria B, vol. XIV, Chim.-Biol., 182-189;
 • Ştefănescu, Gr., (2001/2002 a) – Date adiţionale asupra frecvenţei şi naturii naşterilor gemelare la maternitatea din Baia Mare, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seria B, vol. 11-12, 637-647;
 • Ştefănescu, Gr., (2001/2002 b) – Noi date privind incidenţa sindromului Down în aria Baia Mare, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Seri B, vol. 11-12, 648-653;
 • Ştefănescu, Gr., (2001/2002 c) – Variabilitatea dermatoglifică în colectivităţi rurale cu legături de rudenie, Studia Univ. “Vasile Goldiş” Arad, Ser B, vol.11-12, 654-666;
 • Ştefănescu, Gr., (2003) – Rolul fondului genetic parental în manifestarea caracterului Bar la Drosophila melanogaster, Bul. Şt. Univ. Nord Baia Mare, Seria B, vol. XV, Chim.-Biol., 177-192;
 • Ştefănescu, Gr., Buciută Livia, (2003) – Frecvenţa şi caracteristicile naşterilor gemelare la maternitatea din Sighetu Marmaţiei, Bul. Şt. Univ. Nord Baia Mare, Seria B, vol. XV, Chi.-Biol., 193-200;
 • Ştefănescu, Gr., (2006) – Particularităţi ale riscului malformativ la nou-născuţi din sarcini gemelare, în: Lucrările simpozionului ştiinţific “Ştiinţă şi dezvoltare în profil teritorial”, Baia Mare, 27-28 mai, Univ. de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Filiala Baia Mare, 377-388, Edit. Risoprint Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr., (2006) – Studiu preliminar privind corelaţia parametrului somatic al greutăţii la nou-născuţi din sarcini gemelare, în: Lucrările simpozionului ştiinţific “Ştiinţă şi dezvoltare în profil teritorial”, Baia Mare, 27-28 mai, Univ. de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Filiala Baia Mare, 389-404, Edit. Risoprint Cluj-Napoca.

Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale[modificare]

 • Tămaş, M., Ştefănescu, Gr., Wilk Monica, Pârvu Elena Alina, Pleşca Manea Luminiţa, Ilie Alina, (2000) – Comparative phytochemical and pharmacological research on Vaccinium myrtillus L. and V.corymbosum Lam. (Ericaceae) leaves, in: First Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries & VI Meeting “Days of Medicinal Plants 2000”, Book of Abstracts, Arandelovac, Yugoslavia, May 29 - June 3, 85.

Articole publicate în volume ale unor manifestări naţionale[modificare]

 • Ştefănescu, Gr., Zolyneak, C.C., (1979) – Relaţia doză-efect în acţiunea protectoare a cisteinei asupra aberaţiilor cromozomiale, gamma radio-induse la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), în: Lucrările celui de al II-lea Simpozion de Genetică, Piatra Neamţ, 76-77;
 • Ştefănescu, Gr., Micluţă, A., Micluţă Hortensia, (1983) – Utilizarea lichenilor ca bioindicatori în zonarea intensităţii poluării atmosferice,  în: Lucrările simpozionului “Probleme actuale de protecţie a mediului înconjurător”, Baia Mare, 79-84;
 • Ştefănescu, Gr.,* (1992) – Imperativele prezentării corecte şi complete a contribuţiei lui Gregor Johann Mendel la dezvoltarea geneticii, în: Congresul Naţional de Biologie, Iaşi, 16-20 sept.1992, rez., vol.II, 323;
 • Ştefănescu, Gr., Micluţă, A., Bartók Katalin, (1993) – Utilizarea bioindicatorilor în zonarea intensităţii poluării atmosferice în bazinul industrial Baia Mare şi posibilităţi de aplicare în educaţia ecologică a elevilor, în: Lucrările simpozionului “Protecţia mediului – protecţia omului”, Baia Mare, 25-26 martie 1993, 98-102;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2000) – Experiment şi spirit matematic în cercetările lui Gregor Mendel, în: Lucrările “Seminarului de Creativitate Matematică”, de la A 2-a Conferinţă Internaţională de Matematici Aplicate, 19-21 oct. 2000, Baia Mare, vol. 9, (1999-2000), 169-178;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2001 a) – Influenţa dozei de iradiere şi a perioadei ciclului celular asupra acţiunii de radiosensibilizare chimică a cofeinei la tomate, în: Ardelean, A., Crăciun, C., Ardelean, G., (ed), “Probleme curente de biologie celulară şi moleculară” - Lucrări prezentate la a XIX-a Sesiune ştiinţifică anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Baia Mare, 7-10 iunie 2001, vol. VI, 565-569, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2001 b) – Relaţia doză-efect în radioprotecţia genetică a dimetilsulfoxidului la tomate, în: Ardelean, A., Crăciun, C., Ardelean, G., (ed), “Probleme curente de biologie celulară şi moleculară” - Lucrări prezentate la a XIX-a Sesiune ştiinţifică anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Baia Mare, 7-10 iunie 2001, vol. VI, 570-574, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2002 a) – Unele particularităţi ale efectivităţii radio- protectoare a tioureei în meristeme vegetale, în: Crăciun, C., Ardelean, A., (ed.), “Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară” – Lucrări prezentate la a XX-a Sesiune ştiinţifică anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, Satu Mare, 6-9 iunie 2002, vol. VII, Nr. 2, 221-225, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr., (2002 b) – The influence of the parental genome on some pleiotropic effects of the vestigial gene in dihybridizations of Drosophila melanogaster, in: Tomescu, N., Popa, V., (eds.), “In memoriam Professor dr. doc. Vasile Gh. Radu, corresponding member of Romanian Academy of Sciences”, 179-184, Cluj University Press;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2003 a) – Efectivitatea radioprotecţiei genetice a cisteinei în meristemele radiculare, în: Ardelean, A., Crăciun, C., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2003, vol. VIII,  250-257, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2003 b) – Influenţa glutationului asupra nivelului radio-lezării genetice în meristeme radiculare, în: Ardelean, A., Crăciun, C., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2003, vol. VIII, 258-267, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2004) – Studiu citogenetic comparativ privind efectivitatea radioprotectoare a unor compuşI cu sulf în meristeme vegetale, în: Crăciun, C., Ardelean, A., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2004, vol. IX, Nr. 2, 218-225, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2005) – Efectele pleiotropice ale genei vestigial în trihibridări la Drosophila melanogaster, în: Ardelean, A., Crăciun, C., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2005, vol. X, 358-367, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2008a) – Date privind interacţiunea dintre gene nealele în trihibridări la Drosophila melanogaster, în: Crăciun, C., Ardelean, A., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2008, vol. XIII, 230-234, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca;
 • Ştefănescu, Gr.,* (2008b) – Efectul pleiotropic detrimental al genei white în asocierea prin dihibridare şi crossing-over a unor însuşiri mutante la Drosophila melanogaster, în: Crăciun, C., Ardelean, A., (ed.), Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 2008, vol. XIII, 235-241, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.

*- cu participare internaţională

Referințe[modificare]

 1. Ștefănescu (biolog.), Grigorie (). Radiomodificarea chimică în radiogenetica vegetală: studiu monografic si experimental. Dacia. Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.
 2. Grigorie Ştefănescu. „Principiile geneticii clasice”. Accesat în 17.06.2020.  Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)Page Modul:Citation/CS1/styles.css has no content.


This article "Grigorie Ștefănescu" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Grigorie Ștefănescu. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.