<addthis />

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) [PPU (social-liberal] este un partid politic din România înființat în anul 2015. Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) susține doctrina umanistă fondată de Dan Voiculescu în anul 1991.

Doctrina[modificare]

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) promovează doctrina umanistă de orientare social-liberală. Această doctrină oferă repere teoretice și practice pentru soluționarea contradicțiilor majore manifestate în cadrul principalelor sisteme politice ale societății contemporane. Esența doctrinei umaniste este aceea că natura umana este la baza tuturor lucrurilor.[1]

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) declară că susține interesele întreprinzătorilor particulari și inițiativa privată, pledează pentru solidaritate socială în folosul categoriilor defavorizate. Partidul acționează pentru dezvoltarea clasei de mijloc în România și promovarea capitalului autohton.

Valorile[modificare]

Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) sunt:

 • manifestarea liberă a personalității umane prin exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 • responsabilitatea umană, factor de armonizare a aspirațiilor individului cu interesele generale ale societății
 • cunoașterea, mijloc de dobândire a libertății individului și condiție de asumare a responsabilității
 • proprietatea privată, factor de garantare a protecției economice și sociale, condiție de manifestare a libertății și responsabilității individuale.

Structura Partidului[modificare]

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) este organizat și funcționează pe întreg teritoriul țării la nivel local, județean și central.[2]

Structura centrală[modificare]

Președintele Executiv al partidului coordonează activitatea generală a Partidului Puterii Umaniste din România (social-liberal).

La nivel național, organele de conducere colectivă ale partidului sunt:

 • Congresul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal);
 • Consiliul Național;
 • Biroul Executiv Permanent;
 • Forumul Umanist.

Congresul este organul suprem de conducere al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal). Congresul se convoacă o dată la patru ani de către Consiliul Național al Partidului. Congresul este constituit din delegații aleși de către Conferințele Filialelor Județene ale Partidului Puterii Umaniste (social-liberal).

Consiliul Național al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) este organul central de conducere al partidului în intervalul dintre două congrese ale partidului. Consiliul Național se reunește în cel puțin o sesiune anuală. Consiliul Național se alege de către Congres, prin vot secret, pe o perioadă de patru ani, și este constituit din minimum 50 de membri. La prima convocare, Consiliul își alege organele de conducere formate din: Prim-vicepreședintele executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), Președintele Consiliului Național, minim 7 vicepreședinți ai Partidului, secretarul general al Partidului, minim 7 secretari generali adjuncți ai Partidului. Consiliul stailește atribuțiile pentru: prim-vicepreședintele executiv, președintele Consiliului Național, vicepreședinți, secretar general și secretar general adjunct.

Biroul Executiv Permanent decide între ședințele Consiliului Național și este format din: Președintele Executiv al Partidului, Președintele Consiliului Național și Secretarul General.

Forumul Umanist reprezintă autoritatea de decizie finală a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) atunci când apar divergențe interne în partid sau se discută fuziuni sau colaborări cu alte partide. Forumul se reunește în ședință ordinară o dată pe an.[2]

Structura Locală[modificare]

Clubul politic umanist este unitatea organizatorică ce stă la baza structurii partidului. Un club politic umanist se poate constitui din minimum 5 și maximum 20 de persoană cu domiciliul în aceeași localitate. Membrii Partidului sunt grupați în Cluburi politice umaniste, constituite pe criteriul administrativ teritorial. Cluburile politice umaniste, cel puțin trei, dintr-o localitate se constituie într-o Filială Locală.

Filiala Locală[modificare]

În localitățile cu cel puțin trei Cluburi politice umaniste se constituie o Filială Locală și se alege Consiliul Local în structura aprobată de Biroul Permanent al Partidului Puterii Umaniste din România (social-liberal). Filialele locale pot fi:

 • filiale locale comunale;
 • filiale locale orășenești;
 • filiale locale municipale (pentru toate municipiile mai puțin București);
 • filiale locale ale sectoarelor municipiului București;

La nivelul filialei locale, organele de conducere ale partidului sunt:

 • Conferința Filialei Locale;
 • Consiliul Local;
 • Biroul Executiv Local.

Consiliul Local este organul de conducere al partidului la nivel local între două Conferințe ale Filialei Locale. Consiliile Locale se reunesc în sesiuni de lucru trimestriale sau ori de câte ori este necesar. Consiliul Local este ales pe o perioadă de doi ani și este alcătuit din minimum 3 membri.

Biroul Executiv Local asigură conducerea curentă a filialei locale și validează Cluburile politice umaniste din localitatea respectivă. Biroul este format din minimum trei membri și este compus din: Președinte, Vicepreședinți și membri. Biroul Executiv Local se întâlnește în ședințe de cel puțin două ori pe lună.

Filiala Județeană[modificare]

La nivel județean și al Municipiului București se constituie Filiala Județeană a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) și se alege Consiliul Județean – în structura aprobată de Biroul Permanent al Partidului Puterii Umaniste din România (social-liberal).

La nivelul filialei județene, organele de conducere ale partidului sunt:

 • Conferința Filialei Județene;
 • Consiliul Județean;
 • Biroul Executiv Județean.

Consiliul Județean este organul de conducere al partidului la nivel județean între două Conferințe ale Filialei Județene. Consiliile Județene se reunesc în sesiuni de lucru trimestriale sau ori de câte ori este necesar. Consiliul Județean este ales pe o perioadă de doi ani și este alcătuit din minimum 31 de membri.

Biroul Executiv Județean asigură conducerea curentă a Filialei Județene și validează Consiliile Locale și Birourile Executive Locale (comunale, orășenești, municipale, sectoare București). Biroul Executiv Județean este format din minimum 11 membri și este compus din: Președinte, vicepreședinți și membri. Biroul Executiv Județean se întâlnește în ședințe de cel puțin două ori pe lună.[2]This article "Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Partidul Puterii Umaniste (social-liberal). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.