<addthis />

Teodor Cozma

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Teodor Cozma[1] (Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 854: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) este un pedagog român, cadru didactic la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași între anii 1962-2010. În perioada 1997 - 2008, a fost decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea ieșeană.

Carieră universitară[modificare]

Teodor Cozma a absolvit Liceul ”Costache Negruzzi” din Iași, secția clasică și este licențiat al Facultății de Istorie - Filosofie, specializarea Pedagogie-Română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1962). După terminarea facultății, își începe cariera universitară ca preparator, obținând rând pe rând toate titlurile academice, până la cel de profesor universitar și conducător de doctorat.

În anul 1987 a obținut titlul de doctor în Pedagogie cu teza “Modalități de integrare a educației formale, nonformale și informale”, sub coordonarea profesorului George Văideanu. Urmează mai multe stagii de specializare la prestigioase universități din Europa. A fost secretar științific al Facultății de Filosofie și șef catedră (1990 - 1991), prodecan al Facultății de Filosofie și șef de catedră (1992 – 1997), decan al Facultății de Psihologie și Științele Educației (1997 - 2008), director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (2008 - 2010), Manager proiect POSDRU – RIFSE[2] la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2010 - 2014).

Cariera profesională[modificare]

Teodor Cozma are contribuții importante în pedagogie, numele său fiind legat de domeniul didacticii, teoriei educației, de problematica educației în spațiul european. Are preocupări pentru redimensionarea relației dintre educația formală, nonformală și informală, în sensul contribuției concertate a tuturor acestor tipuri de formare a personalității la educarea cetățenilor. Modelul propus vizează spațiul european al educației umaniste, bazându-se pe încurajarea integrării factorilor sociali care pot influența permanența construcției morale a indivizilor. Opiniile sale vizează o nouă reconstrucție pedagogică, focalizată dincolo de absolutizarea spațiului instituțional și al celui curricular. Particularitatea operei pedagogice a lui Teodor Cozma este năzuința de a găsi soluții oportune la numeroasele probleme ale învățării, precum și la schimbarea de optică metodologică în vederea eficientizării procesului de formare sistemică a tinerilor. Generațiile de studenți, de doctoranzi și de profesori cu care colaborează, prețuiesc calitățile de dascăl, de consilier, de manager și de om ale domniei sale. Este una dintre personalitățile reprezentative ale școlii de pedagogie ieșene care a influențat prin excelență dezvoltarea teoriei și practicii educaționale. Pedagog de înaltă ținută al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, recunoscut în comunitatea academică națională și internațională, profesorul Teodor Cozma a fost omagiat în anul 2005 prin volumul “Educația – provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma”, volum apărut la Editura Universității, Iași, 2005.

Activitate în organizații profesionale autohtone și internaționale. Distincții.[modificare]

Teodor Cozma este membru în colective de redacție precum cel al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Seria Științe ale Educației (redactor șef), al Buletinului Cabinetului Pedagogic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau al ”Association pour la Recherche Interculturelle”. A fost director al Centrului de cercetare pedagogică fundamentală și aplicativă a performanței multireferențiale din câmpurile educaționale, profesionale și comunitare – centru tip C, acreditat de CNCSIS și Președinte al Simpozionului Național „Educație și cultură” Iași. A coordonat sau a fost integrat în colectivul a numeroase proiecte de cercetare și implementare / granturi cu finanțare națională sau internațională, câștigate prin competiție, coordonând, totodată, grupul de cercetare al Catedrei de Pedagogie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru rezultate meritorii în promovarea învățământului, i-a fost conferită medalia „Meritul pentru învățământ” clasa a doua de către președintele României. În martie 2005 a primit „Diploma de Excelență” din partea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în martie 2007, “Diploma de Excelență” i-a fost decernată de către Ministerul Educației și Cercetării. Tot în 2007, Institutul Român pentru Drepturile Omului i-a acordat Diploma și medalia de aur, iar în 2013 i s-a oferit titlul de Professor Emeritus al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În discursul ținut cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Gilbert de Landsheere sublinia între altele: “Pedagogia, la Universitatea din Iași, este reprezentată de Ștefan Bârsănescu, George Văideanu, Adrian Neculau, Teodor Cozma”.

Contribuții științifice[modificare]

Teodor Cozma a publicat în cariera sa, ca pedagog și cadru universitar, mai multe lucrări de referință, în literatura de specialitate română și internațională. Dintre lucrările sale de marcă amintim:

 • Școala și educațiile „paralele”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1986
 • O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea, Editura Polirom, Iași, 2002 (coordonator și coautor)
 • Ghid de educație interculturală, Editura Erota, Iași, 2001 (coordonator și coautor)
 • Introducere în problematica educației integrate, Editura Spiru Haret, Iași, 2000, (coautor, alături de Alois Gherguț)
 • Reconstrucție pedagogică, Editura Ankarom, Iași, 1996 (coautor, alături de Constantin Moise)
 • Psihopedagogie, Editura Spiru Haret, Iași, 1994, (coordonator și coautor)
 • Ora de dirigenție, Editura Gama, Iași, 1995 (coautor alături de Stela Iancu)
 • Unele probleme ale educației morale în casele de copii, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1985 (coautor)
 • Pedagogie-ghid pentru profesori, vol. I-II, ediția I și II, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1984 și 1986 (secretar științific și coautor)
 • Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998 (coautor)
 • Noile educații, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1986 (responsabil și coautor)
 • Introducere în pedagogie - curs pentru învățământ la distanță, Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 2002
 • Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului (co-autor) - curs pentru învățământ la distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007.
 • Elaborarea programului de formare în domeniul specialității (Co-autor), Matrix Rom, 2013
 • L’éducation formelle, nonformelle et informelle dans une perspective consonantique, dans le volume La consonantique en relation avec la science contemporaine, Edition Nogard, 1989, Milano
 • Lecția de dirigenție ca modalitate de integrare a conținuturilor formale, semiformale și informale, în Tehnologii educaționale moderne, Chișinău, 1994
 • Changement et résistence au changement dans le milieu universitaire roumain, în European Journal of Teacher Education, vol.18 No. 2/3, 1995 (în colab.)
 • A politica e a filosofia da Educaçao para crianças e yovens dotados, în Problematica socio-educativa, Ismai, 1996, Portugalia
 • The education of Rroma children in Romania: description, difficulties, solutions, în Intercultural Education, vol. 11, 2000
 • Teacher training for a global gifted education approach, în Development of Human Potential: Investment into our Future. Proceedings of the 5th ECHA Conference, Rhodes 2002
 • L’evaluation des resources de la competence interculturelle, în volumul de rezumate al celui de-al X-lea Congres ARIC - Recherche interculturelle : partage de savoirs et partage de cultures, 2005, p. 84 – coautor.
 • Repere metodologice în realizarea noilor educații,  în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, (seria nouă) Științele Educației, tom V-VI, Iași, 2001-2002
 • Nivelul de educație al elevilor, sursă generatoare de probleme pentru profesorul diriginte, Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza, (seria nouă) Științele Educației, tom V-VI, Iași, 2001-2002
 • Politici europene de implementare a TIC în sistemele educaționale naționale, în volumul Inovare și schimbare în educație, Editura Universității „Dunărea de Jos”, Galați, 2004
 • Value orientations among Romanian students and social distance toward different ethnic groups (coautor), volume of the International conference Education and the challenges of the contemporary world, University of Pitesti, 2004, pp. 81-89
 • Intercultural teacher training in virtual environment. Presentation of a starting project in volumul Education facing contemporary world issues, Editura Universității din Pitești, 2006, pp. 123-132, coautor
 • Competența interculturală – resursă critică în formarea avansată a personalului serviciilor de intelligence(coautor), România în contextul politicii de securitate europeană, Secțiunea III: Științe Socio-umane și rolul lor în actual mediu de securitate, 2006, pp. 23 -29
 • Resursele și dezvoltarea competentei interculturale. Influenta stagiilor de studiu in străinătate și a formării interculturale (coautor), în Stan. A (coord.) Standarde și exigențe ale psihologiei aplicate, Casa Editorială Demiurg, 2006, Iași,  pp. 300-317
 • Formarea competenței interculturale. Perspective de aplicare a modelului experiențial (coautor), in vol. Un deceniu sub semnul autonomiei. Reconsiderari si abordari interdisciplinare in stiintele psihopedagogice, Editura Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi, 2007
 • Formarea continuă a cadrelor didactice între tradițional și modern, Teodor Cozma, Georgeta Diac, coord. (2009). Editura Universității Al. I. Cuza din Iași.
 • Educația dincolo de frontiere. (2018). Educația la centenar. Idei. Instituții. Personalități. Șoitu, L., Toma, S., Neacșu, I., Romaniuc, L. (coord.). Editura Polirom.

Note[modificare]

Referințe bibliografice[modificare]

 • Indicat în bibliografia manualelor și cursurilor de Pedagogie generală, a programei pentru definitivat și grade didactice
 • Citat în lucrări de specialitate
 • Prezentat în “Dicționarul enciclopedic - științele educației, vol. I, 2008” (coordonator general  E. Noveanu), în “O istorie a ideilor și doctrinelor pedagogice de la origini până în prezent” (autor Anton Ilinca, 2014), în “Dicționarul enciclopedic de educație a adulților” 2011 (coordonator Laurențiu Șoitu)
 • Omagiat în “Educația - provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma”, volum apărut la Editura Universității, Iași, 2005This article "Teodor Cozma" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Teodor Cozma. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.