You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dorina Sălăvăstru

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Dorina Sălăvăstru este profesor universitar doctor la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Susține cursuri și seminarii de Psihologia educației, Psihologia învățării, Didactica psihologiei. Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

Copilărie și studii[modificare]

S-a născut pe 1 octombrie 1959 în localitatea Zăpodeni, județul Vaslui. A urmat cursurile Liceului pedagogic “Al. Vlahuță” din Bârlad, județul Vaslui (1974-1978), obținând diploma de învățător în 1978. S-a înscris apoi la cursurile Facultății de Filosofie și Istorie de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, specializarea filosofie-istorie, susținând licența în filosofie în 1983. Obține diploma de doctor în filosofie în 1998, cu o lucrare de factură interdisciplinară intitulată “Logica naturală și aplicațiile ei în câmpul educațional”.

Activitatea profesională[modificare]

După absolvirea facultății, este profesor de științe socio-umane la Liceul nr. 1 din Moinești , județul Bacău (1983-1991), apoi devine cercetător la Institutul de Științe ale Educației din București (1991-1992). Din 1992 este timp de 6 ani profesor de psihologie și pedagogie la Școala Normală “Vasile Lupu” din Iași (1992-1998). În 1998 este titularizată pe post de lector la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde parcurge toate treptele profesionale (conferențiar în 2002 și apoi profesor în 2014). A fost prodecan al Facultății de Psihologie și Științele Educației, de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, timp de trei mandate (2004-2016). A înființat, cu sprijinul profesorului Adrian Neculau, Departamentul de Învățământ la Distanță de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, departament pe care l-a condus timp de 18 ani (1999-2017). Din 2007 este coordonatorul masterului Psihologie educațională și consiliere de la aceeași facultate.

Activitatea științifică[modificare]

Preocupările științifice sunt centrate pe analiza câmpului educațional, dintr-o perspectivă interdisciplinară și prin raportare la perspective teoretice și contextualizări cât mai diverse. Astfel, în 1998, publică teza de doctorat la Editura Didactică și Pedagogică, cu titlul Logica naturală și aplicațiile ei în câmpul educațional[1]. Teza se distinge în peisajul românesc prin abordarea interdisciplinară și instrumentală pe care o propune. Elementul de noutate și originalitate al lucrării se concretizează în investigarea modului în care o serie de sisteme de logică naturală (logica genetică, logica operatorie, logica reflexivă și logica discursivă), care, în mod tradițional, sunt analizate doar la nivelul limbajului obiect, prin simple descrieri de tip monografic, pot fi utilizate pentru eficientizarea actelor educaționale. Pe aceeași direcție a investigării educației cu instrumentul logicii și al retoricii, menționăm și studiile Aplicații ale logicii operatorii la sistemul relațiilor sociale[2], Izomorfismul structurilor genetic-operatorii cu structurile logico-matematice[3], Logicile naturale într-un model hexadic al situației de raționare[4].

În 1999, publică prima Didactică a psihologiei din țară, lucrare care schimbă perspectiva asupra a ceea ce era, în mod tradițional, metodica predării unei discipline. Ceea ce propune Didactica psihologiei [5]  este o întemeiere logico-psihologică a studiului psihologiei, o investigare a însușirii limbajului psihologic prin depășirea obstacolelor epistemologice, dar și o adevărată teorie a comunicării performante, plecând de la trei tipuri de strategii discursive de prezentare a cunoștințelor ‒ descrierea, explicația, argumentarea ‒ având ca fundament modelul cunoașterii științifice. Profesorul Adrian Neculau sublinia, în cuvântul înainte al acestei cărți, că „poate fi citită în două registre. Un ghid în descifrarea și <umanizarea> manualului de liceu, manual care – o spun elevii, o spun profesorii ‒ este deosebit de dificil. A doua cheie ar fi: manual practic deghizat, chiar dacă se adresează profesorilor. Indiferent care punct de vedere îl va adopta, cititorul va găsi în această carte informații suplimentare, explicații și exemple, experiență personală, adică aproape tot ce-i este necesar profesorului pentru a face accesibil studiul psihologiei” (p. 11).

În anul 2000, elaborează, în calitate de coautor, Manualul de Psihologie pentru clasa a-X-a[6], în coordonarea regretatului profesor Adrian Neculau. Propunerile lansate în Didactica psihologiei au fost valorificate în momentul în care Ministerul Educației a lansat competiția pentru manuale alternative și s-a elaborat Manualul de Psihologie pentru clasa a X-a de liceu. Manualul a câștigat competiția (în 2000 și în 2005) și este în oferta de manuale de psihologie (alături de alte câteva declarate câștigătoare). Contribuția din acest manual o reprezintă capitolele : Memoria, Motivația, Afectivitatea, Voința, Atenția, Perspective teoretice în abordarea psihologică a personalității, Temperamentul, Caracterul, Aptitudinile, Creativitatea. Meritul acestui manual constă, în primul rând, în preocuparea pentru accesibilizarea limbajului psihologic prin introducerea a numeroase aplicații, ilustrări și relaționări cu viața cotidiană, dar și introducerea abordărilor interdisciplinare psihologie - literatură; psihologie - filozofie, psihologie – istorie.

În anul 2004 publică, la Editura Polirom, Psihologia educației[7], un manual universitar care este cel mai citat manual de psihologia educației din țară (conform Google Scholar)[8]. Manualul este destinat atât pregătirii de specialitate pentru studenții de la specializarea psihologie, cât și formării inițiale a cadrelor didactice în cadrul modulului psiho-pedagogic. Momentul apariției manualului a fost acela al modificării disciplinelor din modulul psihopedagogic și al înlocuirii disciplinei psihologia școlară cu disciplina psihologia educației. Lucrarea pleacă de la ideea că demersul pedagogic este unul eminamente complex și că este mult mai greu să fii profesor astăzi decât în trecut. De aceea, pentru eficientizarea actului educațional, teoriile clasice ale psihologiei trebuie contextualizate și reinterpretate în vederea adecvării la gândirea „generației digitale”.  Încremenirea în rutine didactice este o carte necâștigătoare. Manualul s-a impus prin înnoirile tematice propuse, prin deplasarea accentului către aplicațiile teoriilor psihologice în actul educațional și, nu în ultimul rând, prin bogate ilustrări născute și din experiența actului predării în învățământul preuniversitar. Profesorul Constantin Cucoș, în Cuvântul înainte, face următoarele aprecieri: „Impresionează, în această lucrare, acuitatea analizei, coerența argumentativă, exemplaritatea materialului informativ etalat, ca și sistematizarea desfășurării ideatice, coerența creionării unui ansamblu discursiv marcat de raționalitate, integralitate, logicitate [….]. Adoptând un limbaj direct și incisiv, lucrarea induce și o bucurie a lecturii, captând publicul cititor, conduită atât de necesară și în cazul discursului științific. Se câștigă dublu: atât o cunoaștere specializată, cât și un mod de a o explicita și a o transmite mai departe” (p. 11).

În același registru se înscrie și volumul publicat în anul 2009, la Editura Polirom, Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale[9], lucrare care se adresează, în egală măsură, profesorilor și studenților de la facultățile de psihologie, cât și cursanților de la modulul psiho-pedagogic. Volumul analizează cele mai importante teorii elaborate de-a lungul timpului în legătură cu procesul de învățare. Ceea ce reține atenția în mod deosebit sunt aplicațiile pe marginea teoriilor enunțate: instruirea constructivistă, strategii și stiluri de învățare, metacogniția și autoreglarea învățării, formarea gândirii critice a elevilor. În condițiile exigențelor actuale ale desfășurării procesului didactic care impun deplasarea accentului către formarea competențelor de gândire critică ale elevilor, către dezvoltarea autonomiei în învățare prin formarea abilităților metacognitive și a strategiilor de învățare, această lucrare poate oferi sugestii utile atât profesorilor din învățământul preuniversitar cât și celor din învățământul universitar.

Articolele și studiile publicate atât în reviste cât și în volume colective vin să completeze preocupările pentru analiza problematicilor educației și învățării. Un număr important de studii sunt consacrate violenței în mediul școlar, problemă de maximă importanță și actualitate. Această preocupare pentru analiza violenței în mediul școlar s-a bazat, la început, pe un grant CNCSIS câștigat, în calitate de director în 2002 și intitulat Violența în mediul școlar. Un model de intervenție psihosocială pentru prevenirea și stăpânirea violenței școlare, pentru ca apoi să dezvolte această problematică în cadrul unor lucrări individuale sau colective, apărute în țară sau în străinătate. Cu titlu de exemplu menționăm studiul De «l’éducation» totalitaire en Roumanie à la violence actuelle en milieu scolaire. Contexte et perceptions des «acteurs», realizat împreună cu profesorul Adrian Neculau, în volumul Violence à l’école. Des violences vécues aux violences agies - lucrare coordonată de Andre Sirota[10], la Editions Bréal din Paris, în 2008. Această lucrare apare și într-o traducere spaniolă în Mexic, în aprilie 2014[11]. De asemenea, semnalăm studiul Violența în mediul școlar, în volumul Violența. Aspecte psihosociale (coordonatori Adrian Neculau, Gilles Ferreol)[11], Editura Polirom, Iași, 2003[12].

Nu în ultimul rând, volumele coordonate[13],[14], precum și alte studii ale autoarei, vin să completeze imaginea unui profesionist care s-a concentrat exclusiv pe problematicile câmpului educațional, pe preocuparea de a oferi practicienilor educației instrumente prin care să dezvolte noi practici de predare-învățare bazate pe învățarea experiențială[15], învățarea autoreglată, reflecția critică, orientarea spre pedagogia problemei, a interogației și nu pe pedagogia răspunsului[16].

Note. Legături externe.[modificare]

 1. https://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/carti/carti-salavastru-dorina/
 2. Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”din Iași,seria Psihologie, tomul VIII, 1999, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 53 – 67 , ISSN 1221-5325
 3. Analele științifice ale Universității“ Alexandru Ioan Cuza”,seria Științele Educației, tomul I-II, 1997-1998, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 207-219, ISSN 1453-077
 4. Analele științifice ale Institutului de Studii Europene Ștefan Lupașcu, Iași, tomul I, nr.1, 1999, pp 47-74.
 5. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/2367
 6. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/10
 7. https://www.polirom.ro/carti/-/carte/1520
 8. https://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&q=dorina+salavastru&btng
 9. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/3522
 10. https://www.reseaupsychologues.eu/Violence-a-l-ecole-Des-violences-vecues-aux-violences-agies-Ouvrage-coll-coord-par-A-Sirota-2009_a3607.html
 11. 11,0 11,1 https://www.unebook.es/es/libro/violencia-en-la-escuela_57337
 12. https://www.polirom.ro/carti/-/carte/1339
 13. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/6042
 14. https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/1421
 15. Învățarea experiențială în educația timpurie, în Stan, L. (coord), Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași, 2016, pp. 77-90.
 16. Experiential learning and the pedagogy of interrogation in the education of adults în Procedia-Social and Behavioral Sciences, 142, 548-552, 2014, https://core.ac.uk/download/pdf/82565937.pdf

Lucrări publicate (selecție)[modificare]

PROF. UNIV. DR. DORINA SĂLĂVĂSTRU

 1. Volume de autor
  • Sălăvăstru, D. (2009) Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale, Editura Polirom, Iași, 228 pagini, ISBN 978-973-46-1525-4.
  • Sălăvăstru, D. (2006, 1999) Didactica psihologiei. Perspective teoretice și metodice, 2006-Ediția a - II-a, revăzută,Editura Polirom, Iași, 188 pagini, ISBN-973-46-0496-1, 1999, ediția I, 196 pagini, ISBN-973-683-358-5.
  • Sălăvăstru, D. (2004) Psihologia Educației, Editura Polirom, Iași, 283 pagini, ISBN-973-681-553-6.
  • Sălăvăstru, D. (1998) Logica naturală și aplicațiile ei în câmpul educațional, Editura Didactică și Pedagogică, București, 242 pagini , ISBN-973-30-5383-X.
 2. Manuale și cursuri
  • Sălăvăstru, D. (2015) Psihologia educației, curs ID pentru specializarea PIPP, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“,Iași, 140 pag.
  • Sălăvăstru, D. (2010) Conflict și violență în mediul școlar, curs ID pentru Masterul Psihologia Medierii Conflictelor, curs postat pe platforma BlackBoard (https://bb.mediaec.uaic.ro)
  • Sălăvăstru, D. (2009) Comunicare educațională,curs ID, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“,Iași, 70 pag.
  • Sălăvăstru, D. (2007) Didactica Psihologiei, curs ID, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“,Iași, 2007, 140 pag.
  • Sălăvăstru, D (2005) Psihologia educației, curs în cadrul Proiectului pentru Învățământ Rural, forma de învățământ ID, MEC, 237 pagini;
  • Neculau, A. (coord.), Iacob, L., Sălăvăstru, D., Hăvârneanu, C., Boncu, St., Lungu, O. Psihologie Manual pentru clasa a X-a (2005, 2000) Editura Polirom, Iași, (capitolele: Memoria, Motivația, Afectivitatea, Voința, Atenția, Perspective teoretice în abordarea psihologică a personalității, Temperamentul, Caracterul, Aptitudinile, Creativitatea, 60 pagini) , ISBN-973-46-0027-3.
 3. Volume coordonate
  • Pânișoară, G., Sălăvăstru, D., Mitrofan, L. (coord.) (2016). Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării, Editura Polirom, Iași, ISBN 978-973-46-6016-2, 308 pagini
  • Cozma, T., Gherguț, A., Sălăvăstru, D.(coord.) (2007) Un deceniu sub semnul autonomiei. Reconsiderări și abordări interdisciplinare în științele psihopedagogice, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, ISSN 1453-0767
  • Cucoș,C., Gherguț, A.,Sălăvăstru, D., Momanu, M. (coord.) (2005) Educația-provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, pp. 99-113, ISSN 1453-0775
  • Iacob, L.,Sălăvăstru, D.(coord.) (2003) Psihologia socială și Noua Europă. In Honorem Adrian Neculau, Editura Polirom, pp. 507-529, ISBN 973-681-443-2
 4. Capitole în volume colective
  • Sălăvăstru, D. (2016). Coaching-ul școlar, în Pânișoară, G., Sălăvăstru, D., Mitrofan, L. (coord.). Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării, Editura Polirom, Iași, 2016, pp. 187-207.
  • Sălăvăstru, D(2016) Învățarea experiențială în educația timpurie, în Stan, L. (coord), Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași, 2016, pp. 77-90.
  • Neculau, A., Sălăvăstru, D., (2014) De la „educación” totalitaria en Rumania a la violencia actual en el medio escolar. Contexto y percepciones de los „actores” in volumul Violencia en la escuela. De las violenciassufridas a las violenciascometidas. (coordinadores André Sirota, María José GarcíaOramas), Biblioteca Universidad Veracruzana; Editora de GobiernodelEstado de Veracruz, pp. 307-353, ISBN 978-607-502-328-1.
  • Sălăvăstru, D. (2013) Modele explicative ale motivației, în volumul 4D în Educație (coordonator Laurențiu Șoitu), Editura Institutul European, Iași, 2013, pp. 35-69, ISBN 978-973-611-972-972-9
  • Sălăvăstru, D.(2013) Influența socială și mizele ei în mediul școlar, în volumul Psihosociologie școlară (coordonatori Ștefan Boncu, Ciprian Ceobanu), Editura Polirom, Iași, pp. 245-255, ISBN-978-973-46-4045-4.
  • Sălăvăstru, D., Grigore, A. N. (2011) Violența în mediul școlar: forme de manifestare și impactul psihologic asupra copiilor victimă în volumul Școala non-violenței. Ghid metodologic pentru cadrele didactice (coordonatori Liliana Romaniuc, Elena – Manuela Vlasie), Editura Spiru Haret, Iași, pp. 21-35, ISBN 978-973-579-217-6
  • Neculau, A., Sălăvăstru, D. (2009) „De «l’éducation» totalitaire en Roumanie à la violence actuelle en milieu scolaire. Contexte et perceptions des «acteurs», în volumul Violence à l’école. Des violences vécues aux violences agies- (ouvrage coordonné par A. Sirota), Editions Bréal, Paris, pp. 203-235, ISBN:978-2-7495-0740-8
  • Sălăvăstru, D. (2008, 2009) Învățarea, în volumul Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și gradele didactice (coordonator Constantin Cucoș), Ediția a doua revăzută și adăugită,Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 263-305, ISBN 978-973-46-1089-1, Ediția a - III-a 2009, pp.299-341; ISBN 978-973-46-1403-5
  • Sălăvăstru, D. (2007) Fundamente epistemologice ale discursului didactic. Rolul explicației în prezentarea faptelor psihologice, în volumul Un deceniu sub semnul autonomiei. Reconsiderări și abordări interdisciplinare în științele psihopedagogice, (coordonatori Teodor Cozma, Alois Gherguț, Dorina Sălăvăstru),Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 175-190, ISSN 1453-0767
  • Sălăvăstru, D. (2005) Motivația în context școlar, în volumul Educația-provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, (coordonatori Constantin Cucoș, Alois Gherguț, Dorina Sălăvăstru, Mariana Momanu), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, pp. 99-113, ISSN 1453-0775.
  • Sălăvăstru, D. (2003) Violența în mediul școlar, în volumul Violența. Aspecte psihosociale (coordonatori Adrian Neculau, Gilles Ferreol), Editura Polirom, Iași, pp. 119-139, ISBN 973-681-261-8.
  • Sălăvăstru, D. (2003) Convingere și persuasiune în comunicarea didactică, în volumul Psihologia socială și Noua Europă. In Honorem Adrian Neculau (coordonatori Luminița Iacob, Dorina Sălăvăstru), Editura Polirom, pp. 507-529, ISBN 973-681-443-2
  • Sălăvăstru, D. (2002) Relațiile dintre disciplinele școlare în ciclul primar și gimnazial în volumul Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculum-ul învățământului obligatoriu, (coordonator Lazăr Vlăsceanu), Editura Polirom, Iași, pp. 283-311, ISBN 973-681-102-6.
 5. Articole (selectie)
  • Sălăvăstru, D. (2018) Teaching Strategies of the Adults Based on the Cognitive Load Theory. In The Fifth International Conference of Adult Education. Education for Values-continuity and context.Iasi, Romania, 25th-27th April 2018, Medimond-Editografica, Bologna, Italy, ISBN 978-88-87729-44-3, pp. 605-611, http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20180425.htm
  • Sălăvăstru, D. (2016) The Development of Students’ Critical Thinking: the Model of Negotiated Resolution of Conflicts of Opinion in Lumen- Rethinking Social Action. Core Values. Editors Sandu, A.; Frunză, A.; Ciulei, T.;Gorghiu, G.; Petrovici, A., Medimond-Editografica, Bologna, Italy, Pages.1171-1177 ISBN-978-887-587-725-5-- http://www.edlearning.it/proceedings/var.htm
  • Sălăvăstru, D. (2014) Experiential learning and the pedagogy of interrogation in the education of adults în Procedia-Social and Behavioral Sciences 142, pp 548-552. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045923
  • Sălăvastru, D., Țepordei, A-M., (2010) The impact of socio-economical and school context upon students’attitudes towards school violence în volumul XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilnius, Lithuania, 18-22 august 2009. Editor(s): Rita Zukaskiene., pp 481-487, ISBN: 978-88-7587-584-8.http://web.archive.org/web/20190418074133/http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp%3Fid%3D20090818
  • Sălăvăstru, D.(2015) School Coaching-A New Role of the School Counselor or a New Profesion? În Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Seria. Științele Educației, vol. XIX/2015, Editura Universității „Al.I.Cuza“, Iași, pp. 5-14, ISSN 1453-0775. http://web.archive.org/web/20190418074151/https://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm/
  • Sălăvăstru, D. (2014) Obstacles and errors in the appropriation of the psychological language, în Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Axis Academic Foundation Press, pp. 30-47, Issue 1/2014, ISSN-1583-2767.
  • Sălăvăstru, D.(2012) J.-J. Rousseau- forerunner of experiential learning theory, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Seria Științele Educației, vol. XVI/2012, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 19-31, ISSN 1453-0775.http://web.archive.org/web/20190418074151/https://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm/
  • Sălăvăstru, D., Vezeteu, M. (2012) The influence of feedback on the levels of self-efficacity and attributional style în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” – Seria Psihologie, vol. 21, Nr. 2/2012, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, pp. 41-59, ISSN 2069-1386, http://anale.psih.uaic.ro/
  • Sălăvăstru, D., Vlase, E-M. (2011) The Influence of Metacognitive Strategies on the Performance of Primary Students in Solving Mathematical Problems, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, seria Psihologie, Vol.20, Issue nr. 1/2011, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 37-57, ISSN 2069-1386) http://anale.psih.uaic.ro/
  • Neculau, A., Sălăvăstru, D., Cărăușu, C., Vlase, E-M, Axinte, R. (2009) „Contextul” și efectele sale în școală. Un studiu de caz asupra instituției școlii în România, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, seria Psihologie, tomul XVIII, nr. 1/2009, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, pp.5-25, ISSN 1453-0767.http://anale.psih.uaic.ro/
  • Sălăvăstru, D. (2007) Gândirea critică – o abilitate cognitivă de ordin superior, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, seria Psihologie, tomul XVI/2007, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp.41-51, ISSN 1453-0767
  • Sălăvăstru, D. (2006) Stilul de învățare și metacogniția, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, seria Psihologie, tomul XV/2006, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp.87-101; ISSN 1453-0767
  • Sălăvăstru, D. (2005) Argumentarea în discursul didactic,în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, seria Psihologie, tomul XIV/2005, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 21-47, ISSN 1453-0767
  • Sălăvăstru, D., Călin, C., Robotă, D.S., Cadar, G., Tudose, M. (2004) Violenta în mediul școlar. Percepții ale actorilor implicați, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, seria Psihologie, tomul XIII/2004, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, pp. 13-31; ISSN 1453-0767
  • Sălăvăstru, D. (2002) Metacogniția-o provocare a psihologiei cognitive la adresa practicii educaționale, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Seria Psihologie, tomul XI/2002, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași; pp.5-17, ISSN 1453-0767.This article "Dorina Sălăvăstru" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Dorina Sălăvăstru. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modificare]