<addthis />

Ana Stoica-Constantin

De la EverybodyWiki Bios & Wiki

Ana Stoica-Constantin[1] (Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 854: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) este un psiholog și psihopedagog român. Eroare Lua în Modul:Wikidata la linia 1308: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

Biografie. Traseu profesional[modificare]

Ana Stoica-Constantin, născută Croitoru pe 28 august 1945 în comuna Suraia din județul Vrancea, a urmat liceul în Focșani, apoi a luat licența în Filosofie, specializarea Pedagogie - Secundar limba și literatura română, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1968). În anul 1979 a obținut doctoratul în Pedagogie la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o teză despre cunoașterea și dezvoltarea creativității elevilor, pe care a valorificat-o ulterior în cartea "Creativitatea elevilor. Posibilități de cunoaștere și Educare"[2.5].

La absolvirea facultății, în 1968, a fost repartizată ca cercetător științific în cadrul Filialei Iași a Academiei Române, unde a lucrat până în 1999. Cariera sa universitară a parcurs etapele de conferențiar asociat (din 1993), apoi conferențiar titular (1999) și ulterior profesor (2005) la Catedra de psihologie a Universității”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. În această calitate a coordonat doctorate în psihologie, a organizat și condus un program de masterat cursuri la distanță, ”Medierea și rezolvarea conflictelor”, acreditat în 2007. Timp de câțiva ani (din 2007) a funcționat ca evaluator ARACIS (comisiile naționale de acreditare a programelor de studii universitare).

Între 1991-1997a lucrat și la Institutul Național de Inventică[2], în calitate de membru fondator și șef de departament, unde a coordonat proiecte de cercetare a creativității tehnice. Acest institut i-a decernat Medalia de aur "Henri Coandă" pentru activitatea științifică în domeniul cercetării și stimulării creativității.

Din 2012 este professor emmeritus al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Domeniile majore de interes sunt psihologia și pedagogia creativității și psihosociologia rezolvării conflictelor interpersonale.  (1) A cercetat personalitatea creativă sub diferite aspecte, contribuind la cunoașterea în domeniu cu date experimentale și analize din perspectivă pedagogică și psihologică: relația creativitate – inteligență; creativitate și performanța școlară, evoluția potențialului creativ; factori de personalitate care susțin creativitatea studenților și factori de grup ai creativității; blocajele psihologice ale creației la inventatori; dimensiunea cognitivă a personalității creative. A propus o versiune taxonomică proprie pentru blocajele interne ale creativității. (2) A elaborat o baterie de teste pentru evaluarea gândirii creative generale [2.5]. A tradus și validat pe populație românească Inventarul de Inovare-Adaptare Michael Kirton - KAI (Kirton Adaption and Innovation Inventory)[3], pentru care a fost certificată de autorul testului drept utilizator autorizat. (3) În planul cercetării aplicate: a participat la un experiment de 4 ani privind învățarea prin descoperire în grupe mici, pentru care a fost desemnată de profesorul coordonator Andrei Cosmovici să elaboreze și să publice prezentarea [2.28], experiment apreciat favorabil de mai mulți autori; a elaborat, experimentat și evaluat eficiența unor training-uri în creativitate, adresate elevilor, profesorilor și, separat, angajaților din organizații. (4) Conflictul și rezolvarea lui - contribuții experimentale: stilurile de reacție la conflict [2.18], cauzele conflictelor școlare[2.19], nivelul conflictualității elevului[2.20].

Ana Stoica-Constantin[4] a publicat 130 lucrări de psihologie și pedagogie, din care 11 cărți (de autor, coautor, coordonate sau îngrijite) și numeroase studii, unele dintre ele în străinătate sau în publicații românești [2] dar într-o limbă străină, alături de traduceri din limbile engleză și franceză [2].

S-a implicat în 18 proiecte de cercetare naționale sau internaționale, ca director de proiect sau membru în echipă, pentru unul dintre ele, HOLON[5], publicând un volum cu participare internațională [6] și [7] (coord. în colab. cu Ticu Constantin[8]).

Racordată la viața științifică occidentală prin participarea la stagii de formare și schimb de experiență[9], prin prezența la manifestări științifice internaționale[10], prin publicarea unor studii[2:29-31], sau invers, prin traducerea și publicarea în România a unor cărți și studii[v.cap.], actualmente face parte din colectivul editorial al revistei anuale online "Creativity & Human Development International eJournal", ISSN: 2050-5337, indexată în baza de date EBSCO[11], unde a publicat un studiu[2.29] și un interviu cu un mare inventator român, ambele în colaborare cu Ana-Maria Hojbotă[12]. Numărul special din 2016, consacrat cercetării creativității în Romania, mai precis în Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Universitatea ieșeană, a fost pregătit de Ana Stoica-Constantin ca "guest editor"[13].

Lucrări publicate (selecție)[modificare]

Volume de autor sau co-autor[modificare]

[ 1] (2018). Conflictul interpersonal, Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Iași, Editura Polirom, 330p., [[8]]; [[9]]. (2004). Conflictul interpersonal, Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelorIași, Editura Polirom, 302p., [[10]]; [[11]]

[ 2] (2006). Evaluarea creativității. Ghid practic (Ana Stoica-Constantin și Mariana Caluschi), Iași, Editura Performantica, 107 p.

[ 3] (2004). Creativitatea pentru studenți și profesori, Iași, Editura Institutul European, 247p. [[12]]

[ 4] (2002). Managementul resurselor umane. Ghid practic și instrumente (Ticu Constantin și Ana Stoica-Constantin), Iași, Editura Institutul European, 246p. [[13]]; [[14]]

[ 5] (1983). Creativitatea elevilor. Posibilități de cunoaștere și educare (Ana Stoica), București, Editura Didactică și Pedagogică, 220p., [[15]].

Volume coordonate[modificare]

[ 6] (1995).Eu și psihologia creativității (coord.), Iași, Editura Performantica, 135p.

[ 7] (1996). Psihologia, vocație și profesie (coord.), Iași, Editura Performantica, 215p.[[16]]

[ 8] (1998). Psihosociologia rezolvării conflictului, coord. de Ana Stoica-Constantin și Adrian Neculau, Iași, Editura Polirom. Prefață de Ana Stoica-Constantin și Adrian Neculau, cu un studiu de Ana Stoica-Constantin și colaborare internațională.

[ 9] (2009). Conflict, Change, and Organizational Health (Editors: Ana Stoica-Constantin and Ticu Constantin), Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, 256p.Volum citat în ”Biblioteca Națională a României” la nr. 81, p. 28: [[17]]

Volume îngrijite[modificare]

[10] (2013). Cerințe educaționale speciale pentru toți.Ghid de bune practici,  Editura Institutul European, Iași. Coordonator: Laurențiu Șoitu, volum îngrijit de Ana Stoica-Constantin, 186p.

[11] (2013). Salvați copiii de abandon și neintegrare. Ghid de bune practici,   Editura Institutul European, Iași. Coordonator: Laurențiu Șoitu, volum îngrijit de Ana Stoica-Constantin, 232p.

Cursuri universitare[modificare]

[12] (2008). Fundamente teoretice ale conflictului, curs pentru studii masterale, 85p., în: Psihologie, Master, Psihologia medierii conflictelor  (Cursurile anului I, sem. I) I.D., Iași  (Volum îngrijit de Ana Stoica-Constantin), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, ISSN 1221-9363, pp.61-148, [[18]]

[13] (2006). Psihologia rezolvării conflictelor, suport de curs,în : Dorina Sălăvăstru (coord.), Psihologie (Cursurile anului II, sem. I) I.D., Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN 1221-9363, pp. 223-311

[14] (2006). Psihologia creativității,suport de curs, în: Dorina Sălăvăstru (coord.), Psihologie (Cursurile anului II, sem. II) I.D., Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN 1221-9363, pp. 3-68.

[15] (2003). Managementul resurselor umane, Ana Stoica-Constantin și Ticu Constantin, suport de curs, în vol. Psihologie-pedagogie, Cursurile anului V, Învățământ la distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  pp. 235-319

[16] (2001). Psihosociologia rezolvării conflictelor, suport de curs, în vol. Psihologie-pedagogie, Cursurile anului III, Învățământ la distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, pp. 83-168

[17] (1986). Educația creativității, în Pedagogie. Ghid pentru profesori, coord. de G. Văideanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2 vol.,  cap. VII., vol I, pp. 302-323

Studii publicate în România[modificare]

[18] (2003). Cercetări asupra stilurilor de reacție la conflict la adolescenții elevi (Ana Stoica-Constantin și Suzana Bogza), în vol.: Idei și valori perene în științele socio‑umane. Studii si cercetări. Tomul VII, Iași, Academia Română, Filiala Iași și Academia de Științe a Republicii Moldova, pp. 207-222.

[19] (2003). Cauzele conflictelor școlare(Ana Stoica-Constantin și Octavian Onici),  Analele Universității Al. I. Cuza, Iași, Psihologie”, Tomul IX-X, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2000-2001, pp. 113-14

[20] (2003). Nivelul conflictualității elevului. Factori de influență (Ana Stoica-Constantin, Octavian Onici), în: Psihologia socială. Buletinul Laboratorului de Psihologia câmpului social, nr. 3, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, Editura Polirom, pp. 35-51(1999).

[21] Studiul de caz în cunoașterea personalității performante. Design metodologic (Ana Stoica-Constantin și Tatiana Dorofte), în:  Revista de psihologie, editată de Academia Română, București, nr. 3-4, pp. 235-248.

[22] (1993). Inventatorul și blocajele interne ale creației. Cercetare experimentală asupra creativității tehnice (Ana Stoica-Constantin, G. Neamțu, Șt. Boncu), în: Revista de psihologie, editată de Academia Română, București, nr. 2, pp. 123‑130.

[23] (1989). Description d'une procedure d'ellaboration des tests de pensée créatrice (Mariana Caluschi, Ana Stoica-Constantin),  în: Analele Universității "Al. I. Cuza", Iași, Secțiunea de filosofie, tom  35, pp. 65‑68.

[24] (1988). Traits specifiques à la diagnose de créativité (Mariana Caluschi, Ana Stoica-Constantin), în: Analele Universității "Al. I. Cuza", Iași, Secțiunea 3, Filosofie, tom 34,  pp. 57‑62.

[25] (1986). Factors Energizing the Undergraduates' Creativity (Ana Stoica-Constantin, Mariana Caluschi), în: Revue Roumaine des Sciences Sociales, tome 30, no. 1, Bucharest, pp.19‑27.

[26] (1985). La relation professeur-étudiant et ses repercussions sur la créativité (Ana Stoica-Constantin, Mariana Caluschi), în: Revue de pédagogie, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, Bucarest, pp. 188‑193.

[27] (1985). Factori de personalitate care susțin creativitatea studenților (Ana Stoica, Mariana Caluschi), în: Revista de psihologie, Academia Română, București, nr. 2, pp. 107-115.

[28] (1978). Date privind evoluția potențialului creativ la elevii preadolescenți (Ana Stoica, Mariana Caluschi), în: Revista de psihologie, editată de Academia Română, București, pp. 433‑443.

[29] (1974). Învățarea prin descoperire în grupe mici, în: Revista de psihologie, editată de Academia Română, București, nr. 4, pp. 206‑213.

Studii publicate în străinătate[modificare]

[30] (2013). Understanding Creativity Through the Lens of Conflict,  Ana Maria Hojbota and Ana Stoica-Constantin, The International Journal of Creativity and Human Development  www.creativityjournal.net, no. 2. [19]

[31] (2006) Romanian Managers and Human Resource Management (Ticu Constantin, Daniela Pop, Ana Stoica-Constantin), Journal of Organizational Change Management, Emerald Group Publishing Limited, 2006, Volume: 19 Issue: 6, Pages:  760-765 ISSN: 0953-4814 (Revistă cotată ISI) [20]

[32] (1999). Drug-Use Amongst Teenagers in Romania and the Republic of Moldavia (Ana Stoica-Constantin, Ticu Constantin, Didina Rogojina and Sergiu Baciu), Research Suppport Scheme Programme, Open Society Institute, Center for Publishing Development, Praga, pp.1-66  [21]

[33] (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 și 2003). Raportor privind creativitatea în Romania pentru Creativity’s Global Correspondents, edited by Morris Stein, Winslow Press, Florida, USA. Pentru ilustrare, vezi: [22]

[34] (1997). Teaching Creativity in Romania (Ana Stoica-Constantin, Ana Gugiuman and Mariana Caluschi), in: Creativity and Innovation: Impact, Edited by Tudor Rickards and oth., European Association for Creativity and Innovation, Maastricht, The Netherlands, pp. 177-186.

[35] (1993). Duplicity and Creativity in Communist Romania, în vol.: Creativity and Innovation. The Power of Synergy, edited by H. Geschka, Susan Moger and T. Rickards, Darmstadt, Germany, pp. 287-295.

Cărți și studii traduse în limba română[modificare]

[36] (2000). The Autobiographical Memory, Emotion and the Investigation of the Identity:  A Case Study on the Chemical Drug Consummers in Greece, de Anastassia-Valentine RigasșiSophia S. Triadafyllidou, în: Psihologia socială. Buletinul Laboratorului Psihologia câmpului social, nr. 6, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Editura Polirom.

[37] (2000). Social Dynamics and the Paradox of Leading an Innovative Team, de Helga D. Hohn, Associate professor with Henley, Management College, Nederland, traducere în românește, de Ana Stoica-Constantin și Alina Minea, în:  Psihologia socială. Buletinul Laboratorului Psihologia câmpului social, nr. 6, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, Editura Polirom.

[38] (1999). Privation de controle et le traitement de l’information sociale: vers une integration, de Francois Ric, în: “Psihologia socială. Buletinul Laboratorului Psihologia câmpului social, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, Editura Polirom, pp. 63-80.

[39] (1998). Toughts on Conflict Management and Resolution Skills and Influence, de Alan Tidwell, în vol.: Psihosociologia rezolvării conflictului, coord. de Ana Stoica-Constantin și Adrian Neculau, Iași, Editura Polirom, 1998, pp. 187-193.

[40] (1998). The Study and Practice of Conflict in Australia. Its Prevention, Resolution and Management, de Carmel Bambridge, în vol.: Psihosociologia rezolvării conflictului, coord. de Ana Stoica-Constantin și Adrian Neculau, Iași, Editura Polirom, 1998,, pp. 194-199.

[41] (1996). Everyone Can Win. How to Resolve Conflict(Știința rezolvării conflictelor. Fiecare poate cîștiga), de Helena Cornelius și Shoshana Faire, 1994, Simon and Schuster, Australia. Traducere de Ana Stoica-Constantin și Christopher Clark cu o Prefață de Ana Stoica-Constantin, la Editura Știință și Tehnică S.A., București, 271 p. [23]

[42] (1994). Making the Point(Punctul pe "i". Anecdote, poeme și ilustrări ale procesului creativ), de M. Stein, 1984, SUA Editura BIT, Iași, 49 pagini. Traducere de Ana Stoica-Constantin și Dan Gachi, cu Nota traducătorului de Ana Stoica-Constantin, Editura Performantica, Iași.

Referințe (lucrări citate și aprecieri)[modificare]

Creativitatea elevilor[modificare]

(semnată Stoica Ana), 1983,  București, Editura Didactică și Pedagogică, 220p.

Lucrarea care a atras atenția autorilor, printre care Andrei Cosmovici, 1996, Psihologie generală, Iași, Polirom; Andrei Cosmovici și Luminița Iacob, 1998 Psihologie școlară, Iași, Polirom; Andrei Cosmovici, 1995, „Creativitatea și cultivarea ei în școală”, în: A. Neculau și T. Cozma (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivat și gradul II, Iași, Editura Spiru Haret; Dorina Sălăvăstru, 2004, Psihologia educației, Iași, Polirom; Mariana Caluschi, 1991, Grupul mic și creativitatea, Iași, Editura Cantes; Mihai Jigău, 1994, Copiii supradotați, București, Știință și tehnică S.A.; Ion Moraru, 1992, Strategii creative transdisciplinare, București, Editura Academiei Române; Ion Moraru, 2000, Psihologia creativității, București, Editura Victor; Vitalie Belous, 1990, Manualul inventatorului, București, Editura Tehnică; Vitalie Belous, 1995, Bazele performanței umane, Iași, Editura Performantica, pp. 152 și 209; Anca Munteanu, 1994, Introducere în creatologie, Timișoara, Editura „Augusta”.

Câteva aprecieri:

 • „Nu mai puțin meritoriu este modelul de grup creativ conceput de către A. Stoica (1983) pentru uzanțele școlii, model ce se întemeiază pe un autentic curs de creativitate, elaborat ad hoc.” ([24]).
 • A. Stoica-Constantin a făcut o sinteză utilă.” ([25]). 
 • Ana Stoica, autoare a unei importante monografii de psihopedagogia creației” ([26]).
 • ”[…] on peut elaborer une pédagogie de la créativité à tous les niveaux de l’enseignement, comme Ana Stoica le montre dans sa monographie destinée à la créativité des élèves, par trois series d’arguments: […]” ([27]).
 • Ana Stoica a constatat că profesorii apreciază favorabil conduitele creative doar în proporție de 38%, în timp ce simpatia lor față de conduitele caracteristice elevului necreativ se exprimă în proporție de 62%. ([28]).

Creativitatea pentru studenți și profesori[modificare]

Ana Stoica-Constantin, Iași, Editura Institutul European, 247p.

Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor[modificare]

2004 și 2018, Iași, Editura Polirom.

Aprecieri ale ediției I, 2004:

Învățarea prin descoperire în grupe mici[modificare]

Stoica Ana, 1974, în: Revista de psihologie, nr. 2, București, Editura Academiei și Stoica, Ana și Cosmovici, A., 1972

Aspecte ale activităților didactice desfășurate pe grupe[modificare]

în: Revista de pedagogie, nr. 7.

„Some research made in school, into the learning proces (A. Stoica and A. Cosmovici) studied the efficiency of offering didactic activity in groups. The autors show that there are fewer passive pupils in the activity by group than in that performed in common, but group work cannot become a single method. Group work is meant to be combined with individual active methods.” ([29]).

Inventatorul și blocajele interne ale creației. Cercetare experimentală asupra creativității tehnice[modificare]

(A. Stoica, G. Neamțu, Șt. Boncu), 1993, în: Revista de psihologie, editată de Academia Română, București, nr. 2, pp. 123‑130

„Cea mai completă tipologie pentru blocajele creativității din literatura românească de specialitate, care valorifică într-o fericită sinteză realizările domeniului, a furnizat-o recent A. Stoica-Constantin” ([30]).

Note[modificare]

 1. https://www.psih.uaic.ro/organizare/deppsih/constantin-ana/
 2. Institutul Național de Inventică, Iași, [[1]]
 3. The Kirton Adaption-Innovation Inventory, [[2]]
 4. În perioada 1970-1987 lucrările au fost semnate Ana Stoica, ulterior Ana Stoica-Constantin.
 5. E-Learning Sistemic Training to Improve Interplay of Work, Health and Organisations (HOLON)
 6. Conflict, Change, and Organizational Health / Ana StoicaConstantin, Ticu Constantin (Editors), Iași Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2009. Volum menționat în ”Biblioteca Națională a României”, la nr. 81, p. 28. [[3]]
 7. [[4]]. Cartea a fost elaborată în cadrul proiectului internațional HOLON (E-Learning Systemic Training to Improve Interplay of Work, Health and Organizations), la care Universitatea Alexandru Ioan Cuza a fost parteneră (responsabilă de echipă – Ana Stoica-Constantin).
 8. Nu există nicio legătură de rudenie între Ana Stoica-Constantin și Ticu Constantin, profesori la aceeași universitate și vechi colaboratori.
 9. Stagii de formare și schimb de experiență: Berlin și Leipzig, R. D. Germană, 1978 ; Brown University, Providence, RI, S.U.A.; Buffalo, NY, USA 1992, la Center for Studies in Creativity, înființat de Alex Osborn în 1967; Londra, 1994; Antwerp, Olanda, 2000 și Hanovra, Germania, 2003.
 10. Manifestări știintifice internaționale la care a participat: Mass media and Democratization, 1990, Copenhaga; International Creativity and Innovation Networking Conference, Greensboro, NC, S.U.A., 1992; Creativity and Innovation. The Power of Synergy, Darmstadt, Germany, 1993; The 39 th Creative Problem Solving Institute", Buffalo, NY, USA, 1993. The Second International Congress on Romanian Studies, Iași, 1993. Fifth European Conference on Creativity and Innovation, 1996, Vaals, Olanda.
 11. Ana Stoica-Constantin, membră în colectivul de redacție al revistei online International Journal of Creativity and Human Development, supported by The Creativity Centre Educational Trust, [[5]]
 12. Prof. Boris Plahteanu Talks about Creativity and Invention, interviu realizat de Ana Stoica-Constantin și Ana-Maria Hojbotă, [[6]]
 13. [[7]], Număr special ”Focus on Creativity Research in Romania”, guest editor, Ana Stoica-Constantin.

Bibliografie[modificare]

Legături externe[modificare]This article "Ana Stoica-Constantin" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ana Stoica-Constantin. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.